Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Mer behöver göras för att miljöteknikföretagen ska bli den hävstång för ökad konkurrenskraft och renare miljö vi vill se, skriver Anders Flanking och Claes Västerteg.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Miljöteknikföretag behöver egen gräddfil

Miljöteknik. Det behövs en särskild gräddfil för miljöteknikföretag vars affärsidé är att hejda klimatförändringarna. En ny miljöbörs och särskilda skattelättnader är en del av en sådan, skriver centerns partisekreterare Anders Flanking och miljötalesman Claes Västerteg inför Centerpartiets kommundagar i Göteborg i helgen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Prognoserna för svensk ekonomi är nu ljusare än på länge. Om utvecklingen fortsätter kan Sverige bli det land i Europa som klarat sig bäst under finanskrisen. Dessutom ligger det svenska ränteläget stadigt lägre än omvärlden, vilket gör att vår industri kan hävda sig bättre i en stenhård internationell konkurrens. Det ökar möjligheterna för växande företag och fler jobb.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Finanskrisen har särskilt påmint oss om kraven på internationell konkurrenskraft och att Sverige måste vara bäst i vissa branscher. Dessa krav är särskilt tydliga på arbetsmarknaden i Göteborg och Västra Götaland. Just därför finns också många möjligheter här. Med stark specialisering på vissa branscher bör steget till ökad kommersialiseringsgrad ligga nära till hands. Då kan fler världsledande produkter utvecklas, som i sin tur kan skapa jobb och tillväxt, skatteintäkter och välstånd.

Hela Sverige behöver öka kommersialiseringsgraden av den kunskap som finns. En mängd forskningsresultat som skulle kunna bli affärer, nya produkter och exportmöjligheter stannar alltför ofta kvar på universitet och högskolor. Det är därför som regeringens forskningsproposition har haft fokus på innovationer i redan starka forskningsmiljöer.

Från forskning till nya produkter

Det är särskilt angeläget att kommersialiseringsgraden ökar från miljörelaterad forskning. Då kan svenska forskningsresultat bli uppfinningar som omsätts till nya produkter som både skapar jobb och räddar klimatet. Här i Göteborg och Västra Götaland finns många spännande projekt för att utveckla koncept och delfinansiera sådana satsningar. Men än mer behöver göras för att miljöteknikföretagen ska bli den hävstång för ökad konkurrenskraft och renare miljö som vi vill se.

Centerpartiets arbetsgrupp för Grönt företagande presenterar därför ett antal förslag, som syftar till att skapa en gräddfil för miljöteknikföretag:

* Miljöbörs – en marknadsplats för innovationer. Syftet är att samla upphovsmän och innovationer som behöver kapital för att starta eller expandera sin verksamhet. Alla företag som avsätter medel i denna miljöbörs får en skattereduktion för de summor som placeras på börsen, ett slags miljöinvesteringspremie.

* Klimatkompensera för fler gröna företag. Företag och privatpersoner ska kunna klimatkompensera genom att investera kapital på miljöbörsen, där det också ska vara möjligt att bestämma vilka företag som ska få del av pengarna. Genom att miljöbörsen samarbetar med Almi och bankerna skapas möjlighet till ytterligare lånefinansiering så att företagen får tillgång till det riskkapital som krävs för att de ska kunna utveckla och marknadsföra sina innovationer.

* Avdragsrätt för de företag och privatpersoner som klimatkompenserar. För att stimulera människor att satsa på miljöteknikföretag vill Centerpartiet införa avdragsrätt för dem som klimatkompenserar via miljöbörsen.

* Förändra skattereglerna för optioner. Dagens skatteregler för optioner riskerar att drabba de företag som tar in kompetens och erfarenheter från seniora rådgivare hårt. Det gäller inte minst miljöteknikföretagen, som är i stort behov av dessa kunskaper. Centerpartiets arbetsgrupp för grönt företagande föreslår ändring av reglerna så att optioner i företag framöver inte belastas med sociala avgifter och marginalskatt.

Anders Flanking (C)

partisekreterare, gruppledare i fullmäktige i Göteborg

Claes Västerteg (C)

riksdagsledamot och miljötalesman