Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Miljönämnden kräver mer grundlig analys av riskerna

Vindkraften som planeras i Hake fjord riskerar skapa stora miljöproblem. Här är farhågorna som får miljö- och klimatnämnden att underkänna Göteborg Energis ansökan om tillstånd.

I en fem sidor lång skrivelse uttrycker kommunens miljö- och klimatnämnd skarpt formulerad oro över miljökonsekvenserna av vindkraft i Hake fjord.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

- Det är alltifrån hur det marina livet och fåglar påverkas till sjösäkerhet. Det är vissa delar som vi tycker bör belysas mer innan man tar ställning, säger Ida Jutfelt, enhetschef på avdelningen för miljötillsyn i Göteborgs stad.

Det är i nämndens yttrande till Mark- och miljödomstolen som osäkerhet om miljöriskerna formuleras. Det blir nu en del av underlaget när domstolen prövar det tillstånd som Göteborg Energi sökt för vindkraftsparken i Göteborgs hamninlopp, som GP berättade om i går.

Miljö- och klimatnämnden vill ha tydligare villkor och åtaganden i Göteborg Energis ansökningshandlingar, och skärpta villkor med konkreta besked om vad det är för skyddsåtgärder som bolaget kommer att genomföra.

Den vill också att utredningen om buller fördjupas. Men även andra risker måste utredas mer.

Här är fyra av totalt åtta punkter i yttrandet:

• Utseendet

Göteborg Energi behöver redovisa hur vindkraftparken utformas och anpassas i landskapet, och hur det kommer att se ut från olika områden från land.

Anledningen är att skärgårdsmiljön har stora skönhetsvärden både för boende och besökare – och att vindkraftverk kommer att stå i stark kontrast mot det omgivande landskapet.

Det finns också risk för att högintensivt, vitt blinkande ljus för att varna flygtrafiken kommer att uppfattas som störande. I varje fall om kraftverken blir högre än 150 meter.

• Säkerheten

Sjösäkerheten är inte heller tillräckligt utredd. Vindkraftverken kan öka olycksrisken för sjöfarten, och de får inte bli ett hinder om sjöfarten utvecklas mer i framtiden och behöver mer plats. Risken för påseglingar måste undersökas mer.

• Marin miljö

När vindkraftverken skall byggas kommer bottenslam att röras upp och grumla vattnet. Det kan bli ett extra stort problem just här eftersom en stor del av området har använts för tippning av förorenade muddermassor.

Göteborgs Energis ansökan beskriver att det kan bli spridning av stora mängder föroreningar, som bly och kvicksilver. Men vilka volymer det rör sig om är osäkert. Det krävs också redan nu mer noggrann analys av sedimenten på Hake fjords botten.

Alternativen

Det måste alltid finnas en utredning av alternativ i den här typen av miljöprövning. Men jämförelsen mellan de alternativ som kommunala Göteborg Energi har redovisat beskrivs som översiktlig och otillräcklig av kommunens egen miljö- och klimatnämnd.

Det är viktigt att bolaget kan redovisa var vindkraftverken kan komma att placeras och konsekvenserna skiljer sig åt mellan de olika alternativen vad gäller buller, skuggor, landskapsbild, sjösäkerhet, friluftsliv, fåglar, fladdermöss och den marina miljön, skriver miljö- och klimatnämnden.

Nu får Göteborg Energi möjlighet att bemöta kritiken eller komplettera sin ansökan.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.