Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Miljögifter kan ligga bakom sämre sperma

Franska män hade 30 procent färre spermier 2005 än 16 år tidigare. Det visar en nyligen publicerad studie där 26 000 fransmän undersökts. Den är en i raden av liknande studier som dock kommit fram till lite olika resultat.

– Den franska studien kommer inte med ny, men väl med utökad kunskap, säger Kersti Lundin, docent vid Sahlgrenska som forskar kring spermier och deras kvalitet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

– En dansk studie visade sjunkande kvalitet, en finsk och en amerikansk tydde inte på någon försämring.

– Den franska studien är kanske inget slutgiltigt bevis men en varningssignal, tillägger Kersti Lundin.

Den franska undersökningen gjordes på drygt 26 000 män mellan 1989 och 2005.

– Studien omfattar män som vänt sig till fertilitetskliniker och där anledningen varit, att kvinnorna i paren varit infertila, påpekar Ian Milsom, professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Man fann, att spermieantalet gick ned från drygt 73 miljoner per milliliter sädesvätska år 1989 till knappt 50 miljoner per milliliter 2005.

– Naturligtvis gjordes undersökningen inte på alla de 26 000 männen under vart och ett av de 16 åren, förklarar professor Milsom. Men varje år hade man, med några få undantag, mellan 1 000 och 2 500 undersökta män, vilket gör studien statistiskt tillförlitlig.

– Dessutom har man kompenserat för, att antalet spermier varierar under året och sjunker med mäns stigande ålder.

– Det andra viktiga resultatet av den här studien är att man också kunde fastställa ett stigande antal onormala spermier, påpekar Ian Milsom.

Både Kersti Lundin och Ian Milsom betonar att det lägsta antalet spermier i den franska studien, vilket var knapp 50 miljoner per milliliter, är helt normalt och inte medför några problem för män att få barn.

Skillnaderna mellan de olika undersökningarnas resultat kan enligt Kersti Lundin bero på, att man inte använt samma mätmetoder i de fyra studierna.

Ian Milsom påpekar också, att det kan ha handlat om olika urval i de olika undersökningarna.

– Den franska rörde män som sökt hjälp till följd av barnlöshet. Det gör man normalt inte som 25-åring men möjligen tio år senare. Och det är välkänt att såväl antalet spermier som deras kvalitet sjunker, när män blir äldre.

Anledningen till sjunkande spermieantal säger de franska forskarna inte mycket mer om än att man inte vet så mycket än.

– Ett rimligt antagande är, att miljögifter kan vara en orsak, säger både Kersti Lundin och Ian Milsom.

Och professor Milsom är tydlig med att måla ut en annan bov i dramat.

– Övervikt. Vi vet att spermiernas antal sjunker med tilltagande vikt och vi vet också att såväl män som kvinnor har lagt på sig i de länder där studier gjorts.

– Även i Frankrike

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.