Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Göteborg har en stor tillväxtpotential. Det har lovats nya bostäder men löftena har inte infriats. Därför vill Alliansen skapa förutsättningar för att bygga 20 000 nya bostäder under de kommande fyra åren, skriver Alliansen i Göteborg.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Med Alliansen kan Göteborg få en ny start

Söndagens val avgör Göteborgs framtid. Efter två decennier med rödgrönt styre måste Göteborg sättas på en ny kurs, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Trots en djup finanskris har över 340 000 fler människor ett jobb att gå till i dag. Att skylla Göteborgs försämrade näringsliv, sjunkande skolresultat och stora bostadsbrist på Alliansregeringen visar på en desperation från de rödgröna partierna, efter 20 år vid makten. Med fler jobb och företagare bygger vi Göteborg starkt. Utan tillväxt och ett starkt företagsklimat stannar välfärden. Göteborg halkar efter andra jämförbara kommuner som även de har en Alliansregering. Socialdemokraterna vill fortsätta med samma trötta politik. Nu krävs ett nytt ledarskap och en ny politik för framtidens Göteborg.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

* Ska Göteborg vara en kunskapsstad med ambitioner måste synen på kunskap uppvärderas, skolresultaten förbättras och ordningen i klassrummen återställas. Det kräver att läraryrkets status fortsätter att lyftas, genom högre löner och minskad byråkrati. Lika viktigt är det att skolorna har ett tydligt pedagogiskt ledarskap där rektorerna har befogenheter att styra sin egen skola. Stadsdelarna har misslyckats med grundskolan och i stället för att försvara ett system som inte längre fungerar lyfter vi bort ansvaret för grundskolan till ett samlat ansvar i kommunen, för likvärdighetens skull. Vi både ökar och öronmärker skolans resurser. Vi kompromissar inte bort skolan.

Otrygghet och rädsla

* Otrygghet och rädsla för att röra sig på gator och torg får aldrig ta överhanden. Tillsammans med polisen vill vi bekämpa brott och ta vid där det brottsförebyggande arbetet har misslyckats. Hela staden behöver bidra för att komma tillrätta med de problem vi ser med skottlossningar, överfall och inbrott.

* Omsorgen om Göteborgs äldre ska vara värdig, trygg och bygga på valfrihet. Under de senaste fyra åren har rödgröna politiker avvecklat över 400 äldreboendeplatser. Den utvecklingen vill vi sätta stopp för. Vi vill bygga minst ett nytt äldreboende per år och investerar i ett första steg 250 miljoner kronor. Alla ska ha makt och inflytande över sitt liv, även när man blir äldre. Det är inte politiker som ska fatta de avgörande besluten. Därför vill vi tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) så att äldre själva kan få bestämma av vem och när stöd ska ges. Hemtjänsten ska förstärkas och ge en likvärdig service oavsett var man bor. En trygghetspatrull införs för att dels trygga äldres behov, dels underlätta förutsättningarna för stadens hemtjänstpersonal. En äldreombudsman inrättas för att ge äldre och anhöriga råd, stöd och vägledning.

En central ingrediens

* När storstaden Göteborg växer fram måste kollektivtrafik byggas ut och då är det Västsvenska paketet en central ingrediens för den fortsatta stadsutvecklingen. Paketet löser inte bostads- och kontorsbristen just nu men bygger oss starka för framtiden. Efter Västsvenska paketet behövs ytterligare framtidssatsningar i Göteborg. Det handlar exempelvis om höghastighetsjärnväg, att öka andelen kollektivtrafikresande och utvidgade försök med elbussar.

* Miljöpolitik är mer än symbolhandlingar och plakatpolitik. Inget av stadens lokala miljömål nås. Det kräver att miljö- och klimatpolitiken i Göteborg förändras. Därför vill vi se ett omarbetat miljöprogram och ett lokalt klimatprotokoll. Utan ett nära och bra samarbete med göteborgarna och företag kommer vi aldrig att lyckas med det. Göteborg ska vara en stad som låter tillväxten driva miljöutvecklingen exempelvis med gröna väggar och tak, upprustade miljonprogramsområden, elbussar och solceller.

* Vi vill att Göteborg ska växa som stad. I dag väntar närmare 200 000 personer på att få flytta hit, flytta hemifrån eller flytta till ett nytt boende i Göteborg. Det är en av stadens största utmaningar. Göteborg har en stor tillväxtpotential. Det har lovats nya bostäder men löftena har inte infriats. Därför vill Alliansen skapa förutsättningar för att bygga 20 000 nya bostäder under de kommande fyra åren. För att lyckas med det krävs att vi bygger hyres- och bostadsrätter, trygghetsboenden, studentbostäder och småhus. Det förutsätter en ny bostadspolitik. I stället för omfattande regelverk och byråkrati måste processen från idé till inflyttningsfest snabbas upp, göras enklare och fler företag måste få möjlighet att hjälpa till.

Alliansen i Göteborg har presenterat en gemensam budget för 2015 och vi har presenterat ett gemensamt valmanifest för nästa mandatperiod. Vi har berättat vad vi vill göra tillsammans. Efter 20 år med rödgrönt styre i Göteborg behövs ett maktskifte och en ny start. Nu är valet ditt.

Jonas Ransgård (M)

kommunstyrelsens vice ordförande och gruppledare

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd och gruppledare

David Lega (KD)

kommunalråd och gruppledare

Rickard Nordin (C)

kommunalråds- kandidat