Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

"Matchen kan börja"

Sänkt maxtaxa, sänkt restaurangmoms och upprivning av FRA-lagen var några av de besked som lämnades på presskonferensen.

S-ledaren Mona Sahlin inledde presskonferensen med att berätta att de rödgröna gör samma bedömning som regeringen av vad statskassan har råd med i form av vallöften

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

– Det är inte där skiljelinjen går, sade hon.

Hon uppgav att de rödgröna likt regeringen har skarpa förslag på 12,8 miljarder 2011.

– Vi har alltid tagit ansvar för statsfinanserna. Vi vet hur mycket välfärden för alla hänger på att de offentliga finanserna är starka, sade Sahlin

– Skillnaden består i hur vi prioriterar. Vår regeringsplattform bygger på jämlikhet.

Satsning mot ungdomsarbetslöshet

Sahlin ville lyfta fram två förslag i manifestet. Det ena är att de rödgröna vill utvidga subventionerna till arbetsgivare som anställer unga arbetslösa till att också gälla trainee- och praktikplatser.

– Det brådskar med att hitta nya vägar ut till arbetsmarknaden för unga, sade hon.

Det andra förslaget som Sahlin lyfte fram var sänkt maxtaxa på dagis.

– Maxtaxan har betytt mycket inte minst för de ensamstående föräldrarna, sade Sahlin.

"Matchen kan börja"

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand utlovade en kraftfullare politik för miljön och klimatet och pekade på att de rödgröna på lång sikt vill satsa 100 miljarder mer än regeringen på att bygga ut och investera i järnväg. Hon anklagade regeringen för att inte längre ha någon miljöpolitik och lovade att kämpa för att EU ska höja sitt utsläppsminskningsmål till 30 procent 2020.

– Sverige ska bli ett riktigt föregångsland.

Wetterstrand lyfte också fram ett nytt förslag om att de som genomför energieffektiviseringar i sina småhus på 30 procent ska få göra avdrag på fastighetsavgiften.

– Det kommer att bli ett väldigt kraftfullt instrument, sade hon.

Hennes språkrörskollega Peter Eriksson inledde med att korten i valrörelsen nu är lagda i och med valmanifestet.

– Matchen kan börja, sade han.

Eriksson anklagade regeringen för att driva en hjärtlös politik och lovade att inga sjuka ska sparkas ut från sjukförsäkringen.

Sänkt restaurangmoms

De rödgröna lovar, precis som alliansen, att sänka restaurangmomsen, om det finns ett varaktigt reformutrymme.

De kan också tänka sig att gå vidare om ekonomin tillåter och sänka momsen i andra delar av tjänstesektorn samt sänka arbetsgivaravgifter, minska sjuklönekostnader eller införa ett riskkapitalavdrag.

Kravet på jämställdhetsplaner hos företagen återkommer om oppositionen vinner valet, uppger Sveriges radios Ekoredaktion. Krav på sådana planer gäller alla företag enligt partiernas valmanifest.

– Vi tycker att det är så pass viktigt att män och kvinnor får lika ekonomiska förutsättningar och att kvinnor inte diskrimineras, säger vice ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott Veronica Palm (S) till Ekot.

De rödgröna lovar som väntat att avskaffa skillnaden i skatt mellan lön och pension under nästa mandatperiod, om ekonomin tillåter. De skriver också att de under mandatperioden vill ta steg för att minska klyftan i beskattning också mellan löntagare och andra grupper, som förtidspensionärer.

De vill också att det nuvarande ROT-avdraget ska vara kvar under hela mandatperioden. De föreslår ett nytt klimatavdrag för hushåll som vill göra större klimatinvesteringar.

Den som till exempel installerar nya fönster och sänker energiförbrukningen med minst 30 procent ska slippa fastighetsskatt i tre år.

Sänkt maxtaxa

Om det finns utrymme vill de rödgröna sänka avgifterna i förskolan genom att sänka maxtaxan.

Men först vill de investera i ett Kunskapslyft för förskolans personal och minska barngrupperna. Målet är fem barn per anställd. Det anses kunna nås under mandatperioden om staten och kommunerna delar på kostnaderna.

Barn ska också få rätt att gå 30 timmar på förskolan även om de får ett syskon eller en förälder blir arbetslös.

Kommunerna ska stimuleras att erbjuda mer barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta ska sedan utvärderas och lagstiftningen ses över.

Den sänkta maxtaxan beräknas kosta 2,1 miljarder kronor 2012-2014.

Jämfört med vårmotionen plussar de rödgröna på med reformer för 12,8 miljarder kronor, vilket är exakt samma summa som alliansen. Det betyder att de rödgröna accepterar finansminister Anders Borgs bedömningar av reformutrymmet.

För återstoden av mandatperioden vill de använda 32,7 miljarder, varav 9,4 miljarder går till sänkta skatter för pensionärerna.

Ingen euro-omröstning

Enligt det rödgröna manifestet kommer det inte att hållas någon omröstning om en svensk övergång till euron under mandatperioden, om de får råda.

Men Sverige ska i övrigt vara en tydlig röst i EU, en röst som kritiskt granskar och driver på för att förändra och förbättra.

De rödgröna tänker verka för att EU antar ett juridiskt bindande socialt protokoll för att säkra fackliga rättigheter och likaså verka för att direktivet om utstationering av arbetstagare ses över och görs om.

”Vi vill också se över lagstiftningen när det gäller företags och organisationers anlitande av bemanningsföretag. Företrädesrätten vid återanställning får inte sättas ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag”, heter det i manifestet.

FRA-lagen rivs upp

De rödgröna avser att arbeta fram en ny lag om vapenexport som ”bland annat utesluter vapenexport till länder som begår grova och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna”.

De tre partierna säger nej till medlemskap i Nato och ja till att Sverige ska vara militärt alliansfritt.

Partierna lovar också att förstärka den personliga integriteten och skriver:

”Vi vill bland annat riva upp och göra om FRA-lagen och för att göra rätt ska en parlamentarisk utredning tillsättas”.

"Fattigdomen ska utrotas"

– Fattigdomen i Sverige ska minska och på sikt ska den utrotas, sade Vänsterpartiledaren Lars Ohly.

Han pekade särskilt ut barnfattigdomen.

– Det vi är mest upprörda över är att regeringen sett problemet men valt att åka ned till EU och försöka ändra statistiken.

Därefter pekade Ohly ut en rad välfärdssatsningar som de rödgröna vill genomföra. Han lovade också att tryggheten för jobben ska öka.

– Vi ska inte ha arbetsplatser som präglas av rädsla. Välfärd är också trygga jobb med en lön att leva på.

Han uppgav bland annat att de rödgröna är beredda att lagstifta om att arbetsgivare inte får stapla visstidsanställningar på varandra.

Ohly menade att de senaste åren varit förlorade när det gäller jämställdheten.

– Gapet mellan kvinnor och mäns löner ska minska, sade han.

V-ledaren aviserade också en lagstiftning om rätten till heltid om de rödgröna vinner.

– Det är en av de viktigaste reformer vi kan göra för att utjämna skillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, sade Ohly.

TT

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.