Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Mammans rop på hjälp - läs brevet

Mammans rop på hjälp för att få en slutenvårdsplats inom barn- och ungdomspsykiatrin till sin tonårsdotter.

Hej!

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

På hemsidan kan jag läsa följande vision: "Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska bidra till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland – för hälsa och trygghet i vardagen och för ett livskraftigt Västra Götaland. Det är alla verksamheters och alla medarbetares ansvar – oavsett roll, uppgift, uppdrag – att både se till den enskilda individens behov och till regioninvånarnas samlade behov."

Min fråga till Dig är vilka kunskaper  Du har, om hur dagens barnpsykiatriska vård i praktiken ser ut för patienterna dags dato? Ser Du att visionen med orden hälsa, trygghet och behov stämmer överens med hur verkligheten ser ut för många barn och unga i Göteborg med kranskommuner? För mig låter det som en vision med bara fina ord, tyvärr.

Enligt egen och andras erfarenheter är kvaliteten gällande första besökskontakt på BUP-mottagningarna mycket god. Men sedan rasar den uppåtgående kvalitetskurvan med lavinfart. Att bara ha tillgänglighet som parameter på god vård räcker inte, särskilt inte för patienterna, i detta fall barn och unga. Jag vill redan här starkt poängtera att jag inte riktar någon som helst kritik mot psykiatriker, psykologer eller kuratorer som arbetar på BUP-mottagningarna. De gör sitt allra bästa utifrån de resurser och den organisation de arbetar i. Som förälder till en patient ser jag att utredningstiden är allt för lång på grund av akut läkarbrist, för vår del så har pågående utredning tagit ett år. Detta är under all kritik!

På grund av den långa utredningstiden har mitt barns tillstånd förvärrats. Man har inte kunnat ställa diagnos och därför inte heller kunna sätta in adekvat vård som gett effekt. Vi har vid flera tillfällen varit i kontakt med akutvården (BUP-akuten) då situationen blivit ohållbar för vårt barn. De svar vi fått är att vårt barn inte har tillträde om det inte handlar om akut suicidrisk eller akut psykos. Vår tonåring blev till slut inskriven på akutmottagningen först efter att läkaren på BUP-mottagningen skickade en remiss. Där gjordes sedan bedömningen att tillståndet kunde behandlas inom öppenvårdsmottagningen. Öppenvården i sin tur anser att vår tonåring är för sjuk för att kunna tillgodogöra sig den behandling de har att erbjuda. Alltså för frisk för akutvård men för sjuk för öppenvård.

BUP-läkaren har också skicka remiss till en slutenvårdsavdelning, men där är väntetiden 3-4 månader! Jag ser att insatsen skulle kunna hjälpa vårt barn då längre inläggningstid krävs för att kunna ställa rätt diagnos. Det som är så svårt för mig att förstå är att man kan ha så få vårdplatser (7 stycken) när kön och väntetiden är så lång?! Upptagningsområdet är hela Göteborg med kranskommuner.

Enligt min bedömning finns ett vårdbehov på minst en vårdavdelning till. Denna delar jag också med de som arbetar inom barnpsykiatrin. Om man nu inte kan öppna en ny slutenvårdsavdelning så skulle alternativet kunna vara en mellanvårdsavdelning liknade de som finns i Borås och Skövde. Alla Hälso- och sjukvårdsnämnder har nyligen tagit upp frågan om ungas sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Jag tycker mig se ett samband med bristerna inom barn- och ungdomspsykiatrin och den ökande ohälsa hos unga vuxna. Insatserna för ovan nämnda grupp är viktig men det är samtidigt viktigt att något görs för att förbättra psykiatrivården för barn och unga. Jag önskar verkligen att Du som ledamot tar dig lite extra tid och undersöker hur psykiatrivården för våra barn och unga ser ut, särskilt för de som bedöms vara för friska för akutvård och för sjuka för öppenvård.

Svaret från sjukhuset:

Hej! 

Tack för ditt mail till oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset -  till styrelsens ordförande, sjukhusdirektören och områdeschefen. Eftersom Barbro Fridén är ledig kommer svaret från mig i min egenskap av tf. Sjukhusdirektör.

Vi är tacksamma för att du tagit dig tid att skriva ned de problem som du upplevt för er familj att få tillgång till utredning och vård efter det första besöket inom Barn- och ungdomspsykiatrin på vårt sjukhus.

Vi har väntetider till utredning och behandling på till exempel Slottis, precis som du skriver, och vi ser tyvärr att väntetiderna ökar. Det är något vi beklagar.

Behovet av utredning och behandling ökar stadigt. Vi har en brist på barn- och ungdomspsykiater, ett problem för vårdgivare på många ställen i Sverige. Det gör att läkartider kan vara svåra att erbjuda.

Vi arbetar dock fortlöpande på att rekrytera läkare. Vi försöker också att på bästa sätt arbeta med de medarbetare vi har för att fördela arbetsuppgifter. Detta är en del av det utvecklingsarbete som ständigt pågår för att förbättra vården för våra patienter och där dina och andra patienters iakttagelser och förslag är värdefulla inlägg.

Med vänliga hälsningar

Lars Grip

Biträdande sjukhusdirektör/FoUU-direktör

 

Även för

Kerstin Brunnström, Styrelseordförande

Margareta Hammarström, Områdeschef

Fotnot: Mammans brev är något redigerat av GP.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.