Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

En förutsättning för att fler ska ha ett jobb är ett företagsklimat som uppmuntrar och inte reser onödiga hinder. I dag har vi en bra bit dit. En viktig investering i vår framtid är också att barn och ungdomar lämnar skolan med goda kunskaper och en tro på sina möjligheter i livet, skriver Jan Hallberg.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

M: Vi ger göteborgarna valuta för skatten

En av de viktigaste framtidsfrågorna är att locka företag att slå rot, växa och frodas i Göteborg. Det är också viktigt att ge göteborgarna valuta för skattepengarna, skapa fler mötesplatser och fler bostäder, skriver Jan Hallberg (M), i den andra delen av serien Valet i Göteborg 2010.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg har goda förutsättningar att utvecklas och bli bättre. Staden är byggd på en tradition av idérikt företagande och hårt arbetande människor. Tyvärr har utvecklingen stagnerat och det gäller nu att återigen skapa ett klimat av öppenhet där var och en som vill bidra känner sig välkommen. Vi måste skapa mötesplatser där människor från olika delar av staden, från olika yrken och sociala ursprung kan mötas och återskapa känslan av ett Göteborg.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Tillsammans med övriga partier i alliansen vill vi ge göteborgarna större möjlighet till egna beslut över den offentliga service man nyttjar. Fler skall kunna stå på egna ben ekonomiskt och vi tänker göra vårt yttersta för att komma åt den växande brottsligheten och skapa trygghet på våra gator.

Jag ser det som en av de viktigaste uppgifterna att ge göteborgarna valuta för skattepengarna. Den skattefinansierade verksamheten skall präglas av effektivitet och motsvara medborgarnas krav. Vi måste avstå från uppgifter som kostar kommunen pengar men inte ger valuta tillbaka. I konkurrens med näringslivet driver kommunen företag som enbart kostar skattebetalarna pengar. Skatten är inget annat än en del av den lön som vanligt folk tjänat ihop genom daglig möda och arbete. Det ska vi ha stor respekt för.

Vår tids arbetarparti

Moderaterna är vår tids arbetarparti. Att ha ett arbete och kunna försörja sig själv, är viktigt för både frihet och självkänsla. En förutsättning för att fler ska ha ett jobb är ett företagsklimat som uppmuntrar och inte reser onödiga hinder. En av de viktigaste framtidsfrågorna är att locka företag att slå rot, växa och frodas i Göteborg. I dag har vi en bra bit dit. Vi ligger långt bakom Stockholm och har redan blivit omsprungna av Malmöregionen. Kommunens alla delar måste genomsyras av en positiv inställning till företag och företagandets villkor. Det gäller såväl bemötande som effektiviteten vid behandling av företagens ärenden. I slutet av nästa mandatperiod skall Göteborg ha det bästa företagsklimatet bland Sveriges storstäder.

Göteborg behöver fler bostäder med olika upplåtelseformer till en växande befolkning. Vi vill förtäta där det är lämpligt, där människor vill bo och kanske väljer att klara sig utan egen bil. Höga hus kan bli bra tillskott i stadsbilden. Familjer som vill bygga ett eget hem skall inte behöva flytta från kommunen därför att det inte finns planerad tomtmark. Vi vill skapa möjlighet för ett omfattande egnahemsbyggande i såväl de nordöstra som västra stadsdelarna och på Hisingen. Om fler villor och radhus byggs i de norra stadsdelarna blir det där möjligt att göra boendekarriär i det egna området – ett viktigt steg för att bryta segregationen.

På senare tid har den organiserade brottsligheten fått fäste i Göteborg. Våldsbrotten har ökat med över 50 procent sedan 1996. Det kräver mer handfasta metoder. Polisens arbete måste kompletteras med att det civila samhället markerar tydliga gränser. Frivilligorganisationer kan göra viktiga insatser. Genom att hålla rent och snyggt i stadens alla delar markerar vi att vi bryr oss om medborgarnas vardagsmiljö. Vår kanske allra största utmaning är att skapa ett sammanhållet Göteborg. Visionen och berättelsen om det Göteborg vi vill leva i måste vi alla ha gemensamt.

Den viktigaste nyckeln dit är en skola som ser till varje barns möjlighet att lyckas. Göteborgs skolor halkar efter övriga Sveriges. Varje år lämnar flera hundra elever grundskolan utan fullständiga betyg. Resultatet har de senaste åren bara blivit sämre. Det är en svidande kritik att detta har fått ske år efter år, även under tider av ekonomisk högkonjunktur då resurser inte saknats. I Göteborg berövas en del barn möjligheten till en social och ekonomisk klassresa redan i klassrummet. Hur ser framtidstron ut för alla dessa barn och ungdomar? Den viktigaste investeringen i vår framtid är att barn och ungdomar lämnar skolan med goda kunskaper och en tro på sina möjligheter i livet.

Den andra viktiga nyckeln är att få fler i arbete och minska bidragsberoendet. Under socialdemokraternas ledning har mängder av människor befunnit sig i konstlade åtgärder genom både hög- och lågkonjunkturer. Det har medfört ett stort utanförskap och svek mot människor som har mycket att ge.

Offensiv miljöpolitik

Göteborg skall utvecklas till en hållbar stad. Det kräver en offensiv miljöpolitik där inte minst enskilda människor bidrar. Vi har förutsättningar att bli bland de främsta städerna inom forskning, utveckling och tillämpning av ny miljövänlig teknik. Vi kan redan visa upp goda exempel, så låt oss inte tappa tid utan samla vårt kunnande och våra resurser för att ta en topposition. I detta ligger också en stor exportmöjlighet som kan skapa fler företag och jobb i Göteborg.

Bilen är för många ett viktigt verktyg för att få vardagen att gå ihop. Den fientliga parkeringspolitik som i dag drivs hotar Göteborgs innerstad som centrum i regionen. Framkomligheten för cyklar måste också öka och det ska vara enkelt och tryggt att ställa ifrån sig dem. Inte minst behövs en modern kollektivtrafik som sätter resenären i främsta rummet. När kollektivtrafiken fungerar bättre än bilen väljer människor frivilligt att resa kollektivt – då behövs inga politiska piskor.

Vi ser vad som krävs för att göra Göteborg till en framtidsstad. Stark ekonomisk tillväxt och god välfärd är grunden för att fler göteborgare ska kunna göra sina drömmar till verklighet. Tillsammans med Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet hoppas vi få förtroendet att driva en politik i göteborgarnas tjänst.

Jan Hallberg (M)

vice ordförande, kommunstyrelsen i Göteborg