Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Luftföroreningar dödar 1 000 västsvenskar om året

1 000 västsvenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar och risken är störst i Göteborg. Där är överdödligheten cirka 300 personer per år.

Samtidigt störs ungefär 300 000 västsvenskar av för höga bullernivåer som ger sömnsvårigheter och andra störningar.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det här avslöjas i en ny rapport fån Västra Götalands Miljömedicinska centrum. Den visar att allvarliga miljöproblem för västsvenskarnas hälsa kvarstår - och till och med ökar.

Det kanske största hälsoproblemet av alla är buller. Det visar sig att omkring 25 procent av befolkningen i Västra Götaland är direkt störda av buller, framför allt från trafik av olika slag, men också - kanske överraskande - från grannar. Bullerstörningar från grannar är vanligare i Göteborg än i övriga delarna av Västsverige.

Bullerstörningarna är värst för befolkningen på Hisingen. Där är 30 till 35 procent av innevånarna bullerstörda i sina bostäder och ingen egentlig förbättring har skett sedan 1999. Jämförelse har gjorts med Kungsbacka där bara knappt 20 procent är störda.

- Vi har också kunnat konstatera att bullerstörningarna är en orsak till högt blodtryck och hjärtinfarkt vilket man inte tidigare har känt till, säger professor Lars Barregård vid Miljömedicinska centrat. Bullret innebär alltså direkta hälsorisker.

Lars Barregård konstaterar också att de här allvarliga miljöeffekterna visar att man inte kan lägga bostäder intill större trafikleder:

- Det kan säkerligen vara lockande och man kan vidta en del åtgärder för att isolera bostaden bra men samtidigt kan man ju inte öppna fönstren för att bullret då blir besvärande Vi hoppas att vår rapport skall få stadsplanerarna att tänka till. Gårda är ett exempel där bostäder ligger intill en stor motorled.

Det är dock inte bara i Göteborg som bullerproblemen är allvarliga. Lerum är en kommun där man med E 20 och stambanan intill varandra har stora bullerproblem i bostäder och i Stenungsund finns fortfarande omfattande bullerstörningar från den petrokemiska industrin.

Det andra stora miljöproblemet är luftföroreningar är alltså cirka 1000 personer i Västsverige dör i förtid. Dessa föroreningar är enligt miljöhälsorapporten både lokala och sådana som kommer utifrån in över Västsverige. Idag ses ingen markant förbättring utom för svaveldioxid och sot.

- Hela fem procent av invånarna i Västra Götaland uppger att luftkvalitén utanför bostaden är dålig och luftföroreningarna ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar ,säger professor Gerd Sällsten vid Miljömedicinska centrat.

Inläggningar på sjukhus i hjärt- och lungsjukdomar är också vanliga som en följd av luftföroreningar. Även här drabbas framför allt innevånarna på Hisingen av höga halter inte minst från biltrafik. Kungsbacka är motpolen med mycket låga halter av luftföroreningar.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.