Zoltan skapar trygghet med kärlek och glädje

Zoltan Töröcsik är polisens förlängda arm. Som volontär skapar han trygghet och förebygger brottslighet. Tillbaka får han positiv feedback och ”tummen upp”.