Karaktären kokas sakta ner

Pia Naurin funderar på temperamentet och åldrandet. Är det verkligen sant att kanterna slipas av med åren?

Det här är ett kåseri. Eventuella ställningstaganden är skribentens egna.