Pontus Wasling vill lösa medvetandets mysterium

Har du någon gång funderat på varför du drömmer, varför du tänker som du gör och om du egentligen har en fri vilja? Det är existentiella frågor som är svåra att fånga i studier. Neurologen Pontus Wasling intresserar sig för just detta: skärningspunkten mellan vetenskap och filosofi.