Svenskarna är bland det mest tatuerade folket i världen. Trots det har väldigt få större studier gjorts på kopplingar tills cancerrisk – tills nu. ”Det är nästan lite provocerande”, säger Christel Nielsen, forskare vid Lunds universitet.
Svenskarna är bland det mest tatuerade folket i världen. Trots det har väldigt få större studier gjorts på kopplingar tills cancerrisk – tills nu. ”Det är nästan lite provocerande”, säger Christel Nielsen, forskare vid Lunds universitet. Bild: Kzenon

Tatueringar kan öka risken för cancer

Tatuerade personer har förhöjd risk för att få cancer i lymfkörtlarna, visar en ny studie från Lunds universitet. Det verkar inte heller hjälpa att ta bort dem med laser.
– Bland dem som lasrat sina tatueringar såg vi en ännu större risk. Det är för tidigt att säga något om ett samband, men det är definitivt något vi behöver titta mer på, säger forskaren Christel Nielsen.

ANNONS
|

Christel Nielsen har en drake på armen och det kinesiska tecknet för ”häst” på ryggen. Hon är också forskare vid Lunds universitet och en av få som tittat på hur tatueringar påverkar hälsan. Detta trots att var femte svensk är tatuerad, och uppemot hälften av alla kvinnor under 40 år.

– Det är faktiskt väldigt märkligt, och nästan lite provocerande med tanke på att Sverige har en världens mest tatuerade befolkningar. Varför har vi inte bättre koll på det här? Vi vet ju sedan tidigare att personer som i sitt yrke andas in vissa ämnen har högre cancerrisk. De kemikalierna finns i flera tatueringsfärger, men ändå har det inte gjorts några större studier på hur kroppen påverkas när de här ämnena injiceras i huden, säger Christel Nielsen.

ANNONS

Nu har hon dock tillsammans med kollegor undersökt sambandet mellan tatueringar och cancerformen lymfom – ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar i kroppens lymfsystem.

– Vi visste sedan tidigare att pigmenten i tatueringsfärgerna rör sig i kroppen, så det fanns en biologisk grund till att det skulle kunna orsaka sjukdom. Men om det faktiskt gjorde det visste vi inte.

Christel Nielsen är docent i epidemiologi och forskare vid Lunds universitet.
Christel Nielsen är docent i epidemiologi och forskare vid Lunds universitet. Bild: Åsa Hansdotter, Lunds universitet

Studie på tatueringar och cancer

I studien gick de igenom alla svenska fall av lymfom hos personer mellan 20 och 60 år under en tioårsperiod, och såg att risken att drabbas var 21 procent högre i gruppen som var tatuerad jämfört med dem utan tatueringar. Detta efter att forskarna tagit hänsyn till annat som kan påverka, som rökning, inkomst, ålder och utbildningsnivå.

– Det man behöver göra nu är att upprepa studien för att se om samma mönster ses även i andra grupper, och sådana studier gör vi nu i Danmark, säger Christel Nielsen.

Hon och kollegorna har också studerat kopplingen mellan tatueringar och hudcancer, vars resultat väntas publiceras till hösten.

– Alla ställen i kroppen där färgen hamnar är ju potentiellt exponerade för ökad risk, och då vill man ju först och främst veta vad som händer i själva huden. Men i och med att kroppen så effektivt får bort pigmenten ur huden är det också väldigt intressant att titta på vad som händer i andra delar av kroppen, som lymfan eller njurarna.

ANNONS

Lasra bort tatuering – cancerrisk?

I och med att så många tatuerar sig ökar också antalet personer som tar bort sina tatueringar med laser. Den gruppen stack ut i studien.

– Där drog cancerrisken iväg rejält, den var väldigt mycket högre. Då ska man komma ihåg att det inte var så många individer i den här gruppen, och det är för tidigt att säga något om ett eventuellt samband. Men signalen i siffrorna var ändå såpass tydlig att jag tycker vi behöver undersöka det här mer – vad är det egentligen som händer när man lasrar?

En förklaring skulle kunna vara att laserborttagning slår sönder kemikalierna i färgerna, så att de börjar röra på sig ännu mer i kroppen.

– Sedan ska de passera genom systemet. De går ju liksom inte upp i rök utan behöver passera kroppen och lymfsystemet för att komma ut, säger Christel Nielsen.

Cancer och tatueringar: Så gjordes studien

I studien vid Lunds universitet kontaktades alla mellan 20 och 60 år som fått diagnosen lymfom i Sverige mellan år 2007 och 2017 – totalt knappt 12 000 personer – med förfrågan om att delta i en enkätundersökning.

Man hade också en kontrollgrupp bestående av personer i samma ålder i befolkningen i stort. Ungefär hälften i grupperna svarade på enkäten, där man frågade om tatueringar samt en rad andra livsstilsfaktorer.

Tatuerade hade en förhöjd risk på 21 procent att drabbas av cancerformen lymfom, efter att man tagit hänsyn till andra faktorer som rökning, utbildning och inkomst.

Källa: ”Tattoos as a risk factor for malignant lymphoma: a population-based case-control study” av Christel Nielsen.

Inte högre risk med stora tatueringar

Tatueringarnas storlek verkar inte spela någon roll för cancerrisken. Det förvånade Christel Nielsen lite, eftersom de trott att mer färg skulle kunna innebära högre risk.

– Men det kunde vi inte se. Det är lite tidigt att börja söka efter förklaringar till vad den ökade risken kan bero på efter bara en studie. Men en tanke är att det kanske inte är så mycket färgen som att man har något inlagrat i det lymfatiska systemet i sig, som är problemet, att det kanske ligger där som någon slags låggradig ”trigger”.

ANNONS

Bör man avråda människor från tatueringar, med tanke på det här?

– Jag tänker att tatueringar är så mycket mer än bara en bild på kroppen. De betyder mycket för många människor. Det kan vara ett sätt att markera att man tagit sig igenom något svårt, eller en viktig händelse i livet. Jag tror att tatueringar är här för att stanna, och då måste vi se till att de görs på ett säkert sätt. Det är där fokus bör ligga.

Ångrar du dina egna tatueringar?

– Nej det gör jag faktiskt inte. Jag var ung på 90-talet, och då satte man kinesiska tecken på ryggen, det hörde liksom till. Man ska också komma ihåg att lymfom är en ovanlig sjukdom och att våra resultat gäller på gruppnivå, inte individnivå.

LÄS MER:Stor brist på lagliga tatueringsfärger efter nya EU-lagen

LÄS MER:Viktor tatuerade bröstkorgen – nära att dö av blodförgiftning

LÄS MER:Anders, 43, tatuerade in sin egen bank på armen

ANNONS