Strokeläkaren Alexandros har ditt liv i sina händer

Från att en strokepatient kommer in genom sjukhusets dörrar till att den ligger på operationsbordet tar det i dag cirka 25 minuter. Tidigare kunde samma förlopp ta flera timmar.
Trots framstegen är ingreppet fortfarande så avancerat att endast fyra läkare i regionen kan utföra det.
– Gör man ett hål i kärlväggen under ingreppet så kan patienten dö på operationsbordet, Alexandros Rentzos, neuroradiolog.