Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Klagomålen på sjukvården beskrivs av många som ett sjukvårdshaveri och jag förstår dem", skriver Peter Währborg i sin vardagskrönika. Bild: Tomas Oneborg, Stefan Berg

Peter Währborg: Peter Währborg: Ny bantningskur för sjukvården

I sin vardagskrönika ifrågasätter Peter Währborg de nya riktlinjerna, som svensk sjukvård tvingas anpassa sig till. "De stora förlorarna är glesbygdens befolkning. Politikernas tystnad i frågan är minst sagt förvånande och illavarslande", skriver han.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

På ett vykort från svunna tider stod det att läsa ”Grufva dig icke öfver sjukdom. Landstinget hafver resurser”. Att det var länge sedan förstår alla som ”grufvat” sig i väntan på sjukvård. Kvalitetsmässigt står sig dock svensk sjukvård mycket väl i jämförelse med andra länder, men inte när det gäller tillgänglighet och väntetider. Vår närliggande granne Danmark har överlägset kortare väntetider för ett antal vanliga operationer. Socialstyrelsen konstaterar att de långa väntetiderna på akutmottagningarna bara ökar. På Sahlgrenska universitetssjukhuset, som ligger bland topp tre i landet, får man i genomsnitt (!) vänta 4 timmar och 30 minuter. En fjärdedel av befolkningen i Västra Götaland tycker inte att de får en tid till vårdcentral inom rimlig tid. Klagomålen på sjukvården beskrivs av många som ett sjukvårdshaveri och jag förstår dem.

Nu är tiden uppenbarligen mogen för ett nytt dråpslag mot den svenska sjukvården. De svenska lagstiftarna har sedan lång tid tillbaka slagit fast att alla led i vård och omsorg ska vara momsbefriade (3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen [1994:200]). Skatteverket avser att sätta denna princip ur spel. Genom domslut i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 7270-17) ska uthyrning av personal vid bemanningsföretag beläggas med (ej avdragsgill) moms från och med den 1 juli i år. Detta har skatteverket tolkat så att läkare och sjuksköterskor som arbetar på konsultbasis (även om det bara är sig själva de ”hyr ut”) skall beläggas med moms, vilket ökar kostnaden för uppdragsgivaren med 25 procent! Skatteverkets tolkning av denna dom är närmast farsartad och borde göra åtminstone ett svenskt riksdagsparti överlyckliga då man nu slipper att driva frågan om förbud mot privatsjukvård på egen hand. Det påminner mig om en äldre och mycket ansedd kollega i den kungliga huvudstaden som införskaffade två stämplar med röd text. Det sägs att han använde dessa i sin korrespondens med dåvarande medicinalstyrelsen. Stämplarnas text var ”läst men ej förstått” och ”i helvete heller”.

Som en följd av denna avsevärda kostnadsökning för sjukvården kommer nedläggningshoten att skjuta i höjden. Inom primärvård och regioner hafver man ej resurser att klara en så dramatisk kostnadsökning för en sjukvård som redan går på knäna. Om de offentliga arbetsgivarna får full momskompensation via staten (vilket antyds i skatteverkets pressmeddelande) så slår man ut alla förutsättningar för konkurrens och bemanning av till exempel sjuksköterskor vid sjukhusen som saknar personal. Därtill ska läggas att alla läkare som är fyllda 65 (+ moms), inte längre kan ”hyra ut” sina tjänster till den redan ansträngda sjukvården.

2017 hyrde landsting och regioner in personal för motsvarande 5,2 miljarder kronor. De stora förlorarna i denna politiska kupp av skatteverket är glesbygdens befolkning där det redan är svårt att rekrytera och finansiera en sjukvård likvärdig den i storstäderna. Politikernas tystnad i frågan är minst sagt förvånande och illavarslande. Månne gick luften ur dem efter regeringsbildningen? Att det svenska skatteverket går förbi politiken och utformar sin egen agenda för svensk sjukvård kan knappast betraktas som något annat än en skandal. Vi har väl alla rätt att förvänta oss uttalanden från landets lagstiftande politiker om detta kan anses vara en korrekt omskrivning av den nu gällande momslagstiftningen.