Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: Heiko Junge

Peter Währborg: "Bota sjukvården"

Stressforskaren och tisdagskrönikören Peter Währborg anser att det är hög tid att på allvar ta itu med problemen inom svensk sjukvård – och han har ett antal förslag.

Larmrapporterna om den svenska sjukvården duggar tätt. Sjukhusläkarna har gått igenom alla dödsfall som anmälts (Lex Maria) till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Det är en dyster läsning. Personalbrist och extrem arbetsbelastning bidrog till minst ett dödsfall i månaden förra året konstaterar man. Patienter flyttas runt och väntar med följd att de hinner dö innan behandling påbörjas. 

Peter Währborg, stressforskare och tisdagskrönikör. Bild: Anders Hofgren
Peter Währborg, stressforskare och tisdagskrönikör. Bild: Anders Hofgren


I Göteborg har vi läst om en gravid kvinna som blev kvar på akuten i brist på vårdplats och avlider där. Sjukvården är och har länge varit på bristningsgränsen. Läkare och sjuksköterskor lämnar allt oftare det sjunkande skeppet och patienterna får vänta allt längre på att få vård som ofta är både otillräcklig och utan uppföljning. 
Vittnesmålen är nu så många om detta haveri att det inte längre går att blunda för den nedmontering som ägt rum inom ett av samhällets mest angelägna områden. Under de decennier jag själv varit verksam inom sjukvården har fokus förändrats mycket tydligt från diskussioner om forskning och bästa vård och behandling till ekonomi, nedskärningar, omorganisationer och bristande arbetsmiljö. En sak är dock mycket otvetydig och uppenbar – de som ansvarar för sjukvården och dess utveckling har skändligen misslyckats med sitt uppdrag. 
Landstingen och landstingspolitikerna har inte kunnat leva upp till sitt angelägna ansvar och bör bytas ut. Låt mig få vara en smula konstruktiv och ge några kortfattade förslag till hur sjukvården bör förändras och förbättras:

Den offentliga sjukvården bör generellt ägas och drivas av staten, dels av rättviseskäl men också för att kunna samordna och effektivisera vårdens organisation. Detta mål är viktigare än valfrihetsmålet och avlastar den ekonomiska bördan från att driva dyra landsting och regioner.  Primärvården bör ges ett helhetsansvar med läkare som likt engelska General Practitioners (”specialister i allmänmedicin”) har ansvar för varje enskild patient och medborgare, även då de remitteras till sjukhus och specialister. Dessa skall exempelvis kunna medverka vid ronder på sjukhus och delta i specialisternas planering av utredning och behandling. Efter den första snabb-bedömningen på akuten (triagering) kan med fördel en mycket stor del av patienterna överföras till en lättakut i samma organisation och byggnad bemannad av ett flertal allmänspecialister.

Bild: Håkon Mosvold Larsen
Bild: Håkon Mosvold Larsen

Sjukvårdens organisation skall vara uppbyggd av styrelser med viss politisk parlamentarisk representation men framförallt utgöras av sjukvårdskompetenta personer, logistiker med kompetens att effektivisera vårdens rutiner samt patientorganisationer.
Sjukvården kommer inte via skattsedeln att klara den allt ökade kostnaden för sjukvården. Därför måste en medborgerlig medfinansiering tillskapas via ett försäkringssystem där premie-betalningen bör ingå i en förhandlingslösning mellan arbetsmarknadens parter. De som står utanför arbetsmarknaden skall kunna erbjudas en begränsad patientavgift.

Forskare ägnar idag oacceptabelt mycket tid åt att söka anslag. Många seniora forskare hinner knappast med själva forskningsarbetet. Forskare bör istället vara anställda och tilldelas resurser inom ramen för sin anställning. Allt färre unga svenska forskare reser idag på kongresser och andra internationella möten därför att band annat läkemedelsindustrin inte får sponsra detta. Detta är extremt kontraproduktivt och förutsättningarna för deltagande i sådana vetenskapliga aktiviteter måste omedelbart förbättras. 
Detta är bara några förslag, för något måste göras. Något rejält, innan fler människor dukar under i den verksamhet som borde trösta, lindra och bota istället.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.