Maria Takmans metod går ut på att först rena avloppsvattnet med en membran-bioreaktor, och därefter granulerat aktivt kol. Slutligen har hon desinficerat vattnet med ultraviolett ljus.
Maria Takmans metod går ut på att först rena avloppsvattnet med en membran-bioreaktor, och därefter granulerat aktivt kol. Slutligen har hon desinficerat vattnet med ultraviolett ljus. Bild: TT/Privat

Ny billig metod förvandlar avloppsvatten till dricksvatten

Kan avloppsvatten renas till dricksvatten? En ny avhandling visar att det är möjligt – och billigt.
– Det når i princip dricksvattenkvalitet, säger Maria Takman som doktorerat i ämnet.

ANNONS
|

Problemen blir allt större med vattenbrist och torka som följd av klimatförändringarna, framför allt i sydöstra Sverige. Både natur och samhälle drabbas konstaterar bland andra Havs-och vattenmyndigheten.

Vattnet som finns på jorden varken nytillverkas eller förbrukas utan återanvänds i vattnets ständiga kretslopp. Det är därför det sägs att vi dricker "samma vatten" som dinosaurierna drack.

Skulle avloppsvatten här kunna bli en resurs? Kan det renas så mycket att det kan användas till bevattning – eller till och med drickas? Det frågar sig Maria Takman, som nyligen disputerat i vattenförsörjnings- och avloppsteknik vid LTH, Lunds universitet, i sin avhandling.

ANNONS

Enklare och billigare

För att möta kommande EU-lagstiftning byggs just nu en del avloppsreningsverk om för att kunna rena läkemedel från avloppsvattnet. Ett sådant är Österlen VA och dess reningsverk utanför Kivik, med vilket Maria Takman samarbetat och undersökt en metod som visat sig vara både enklare och billigare än omvänd osmos, som ofta annars används för att rena vatten i vattenverk. Metoden är också betydligt billigare än att avsalta havsvatten.

Den går ut på att först rena avloppsvattnet med en membran-bioreaktor, och därefter granulerat aktivt kol. Slutligen har Maria Takman på universitetets labb desinficerat vattnet med ultraviolett ljus. Det visade sig att nästan alla de skadliga ämnen hon sedan analyserade - läkemedel, metaller, bakterier och hundratals mikroorganismer och kemikalier - hade försvunnit.

– Det är en ganska kort process, därför trodde jag väl inte att det skulle klara så många gränsvärden, säger hon.

Det innebär att vanliga reningsverk på detta sätt skulle kunna klara Livsmedelsverkets alla gränsvärden för dricksvattenkvalitet. Enda undantaget var nitrat, men detta är enkelt att rena från avloppsvatten, och rening av nitrat är vanligt på stora svenska avloppsreningsverk, berättar Maria Takman.

Kan man rena vattnet från läkemedel om man inte vet vad man ska leta efter?

– En svårighet är att upptäcka och mäta kemikalier som vi inte känner till, exempelvis nya kemikalier som kommer in på marknaden.

ANNONS

Dessutom saknas det ännu gränsvärden för vissa kemikalier, som läkemedel, som finns i avloppsvatten. Därför är hon inte helt säker på att det är säkert att dricka under lång tid.

– Det behöver även testas för virus, vilket inte gjorts i studien.

Når dricksvattenkvalitet

I sina studier har Maria Takman velat se hur långt man kan komma utifrån från den rådande lagstiftningen.

– Vi är fortfarande inte säkra på att det är ett säkert dricksvatten. Det uppfyller de krav som finns vad gäller gränsvärden, men fortfarande kvarstår frågor kring ämnen som saknar gränsvärden och eventuella okända ämnen. I praktiken är idén att man ska vattna med det, och det tror jag är mest realistiskt.

Trots de osäkerheter som finns konstaterar hon i sin avhandling att vattnet som renats i Kiviks avloppsreningsverk, efter desinfektion med UV-ljus, i princip når dricksvattenkvalitet - och att det renade vattnet bör kunna nyttjas som en välkommen extra vattenresurs om det blir torka och vattenbrist.

I dagarna kommer Sveriges första vattenkiosk att finnas på plats i Kivik, med avloppsvatten som renats med den nya metoden.

– Vattenkiosken står klar om två-tre veckor. Då börjar en testperiod på ett år där vi testar kvaliteten, under tiden som vi inväntar den nya lagstiftningen om avloppsvatten, berättar Stefan Blomqvist, avdelningschef på Österlen VA.

ANNONS

”Handlar om förståelse och kunskap”

Under testperioden har kommunen fått tillstånd av Länsstyrelsen att avleda avloppsvatten till vattenkiosken för att använda det till provtagning, spolbilar, offentlig toalett och spolning av tömningsplatta för husbilar. Därefter är tanken att kunder ska kunna hämta vatten från kiosken till exempelvis bevattning, pooler och industrier.

Men redan idag har vattnet nära nog dricksvattenkvalitet, berättar Stefan Blomqvist.

– Vi håller redan högsta bevattningsklass enligt nuvarande regler.

Simrishamns kommun ligger steget före den nya lagstiftningen. Utöver återvinning av vatten arbetar man sedan tidigare för att även rena vattnet från läkemedel och PFAS. Målet är att vattentillgång i kommunen tryggas.

– Det här är en åtgärd för alla, inte bara de som är anslutna till det kommunala VA-nätet. De som har enskilda brunnar riskerar att bli utan vatten om det blir torkperioder, säger Stefan Blomqvist.

Kommer människor att vilja dricka det?

– Det handlar om förståelse och kunskap. Vårt utgående vatten från avloppsreningsverket håller samma nivåer som vissa andra kommuners råvatten, alltså det vatten som man sen gör dricksvattnet av.

Nytt direktiv

Ett nytt avloppsdirektiv är på gång inom EU. Syftet är att främja återanvändning av avloppsvatten, samtidigt som stora reningsverk också ska rena vattnet från läkemedelsrester och andra organiska mikroföreningar. Bakgrunden är ökande lokal vattenbrist och torka som följd av klimatförändringarna.

ANNONS