Natalia kämpar mot sin kroniska trötthet

Natalia Ceder var 19 år när hon fick diagnosen ME/CFS - kroniskt trötthetssyndrom.
Symtomen märktes långt tidigare och sedan dess har hennes liv varit en kamp.