Under några år i slutet på 1990-talet bodde Madelen Wikström på Myrornas barnhem i Utby. Som vuxen har hon funderat mycket på de här åren.
Under några år i slutet på 1990-talet bodde Madelen Wikström på Myrornas barnhem i Utby. Som vuxen har hon funderat mycket på de här åren. "På den tiden fick jag många frågor om varför jag inte bodde med min mamma och pappa", minns hon. Bild: Thord Lyrstrand

Madelen söker svar på frågorna om sin barnhemstid

Madelen Wikström är ett av de sista barnen som bodde på Myrornas barnhem i Utby innan det stängdes i början på 2000-talet. Erfarenheterna av en barndom i flera olika tillfälliga familjer har satt sina spår. Efter ett självmordsförsök 2012 bestämde hon sig för att hon var färdig med den psykiatriska slutenvården.