Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Lena Hultén är ordförande i styrelsen för Anhörigföreningen Göteborg, som söndag 6 oktober arrangerar Nationella Anhörigdagen i Göteborg. "Genom att ordna den här dagen hoppas vi nå ut till anhöriga. Många vet fortfarande inte vart de ska vända sig. Vi vill att de ska förstå att det finns stöd att få", säger hon. Bild: Nicklas Elmrin

Lena lyfter fram anhöriga som kämpar hårt i det tysta

Lena Hultén var länge en frustrerad anhörig. Numera använder hon sin erfarenhet till att stötta andra.
– Många vet inte ens om att de är anhöriga, än mindre vart de ska vända sig, säger hon apropå Nationella Anhörigdagen som infaller söndag 6 oktober.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige. De flesta är kvinnor i yrkesverksam ålder. Några är barn som ofta får ta ett onaturligt ansvar för en sjuk förälder. De anhörigas omsorg sparar samhället cirka 180 miljarder kronor varje år. Ändå är den här gruppen relativt osynlig. Anhörigas Riksförbund vill råda bot på den saken och ordnar därför årligen en Nationell Anhörigdag.

– Vi ska ha elektroniska storbildsskärmar med rullande text om vår verksamhet, exempelvis i Bäckebol, Focus och Västra Frölunda. Budskapet är ”Ifall du som anhörig behöver stöd, så kan vi hjälpa till”. På skärmarna finns också ett nummer till Anhöriglinjen dit man kan ringa, säger Lena Hultén, ordförande i Anhörigföreningen Göteborg.

Hoppas nå ut till anhöriga

Söndag 6 oktober ordnas dessutom en aktivitet med temat ätstörningar i Stadsbibliotekets hörsal, där Anna-Lena Brundin och föreningen Frisk & fri föreläser. Kommunens anhörigstöd finns på plats, liksom en mamma som berättar om hur det är att vara anhörig.

– Genom att ordna den här dagen hoppas vi nå ut till anhöriga. Många vet fortfarande inte vart de ska vända sig. Vi vill att de ska förstå att det finns stöd att få, dels inom kommunen, dels hos oss i Anhörigföreningen. Dessutom vill vi göra kommuner och landsting uppmärksammade på den rådande situationen, så att de bättre tar vara på de anhöriga. De får nämligen inte alltid det stöd de har rätt till, säger Lena.

Bild: Nicklas Elmrin

Hennes eget engagemang i anhörigfrågor startade efter att hennes son drabbats av psykisk ohälsa i 30-årsåldern. Från att ha varit en aktiv person blev han alltmer inbunden och grubblande. Intellektuellt var han fortfarande högpresterande och bestämde sig för att flytta till en annan ort för att doktorera i matematik. 2008 blev hans psykiska tillstånd dock så akut att han tvingades avbryta sina studier och återvända till Göteborg. Nu startade en resa genom olika vårdinstanser, där Lena som anhörig förhindrades att vara delaktig på grund av sekretess.

– Jag ville gärna hjälpa min son, men kände mig utestängd. Det var otroligt frustrerande! Jag fick kämpa för att få prata med personalen och lämna min information, säger hon och tillägger att ett sådant förhållningssätt inte gynnar någon. Majoriteten av de psykiskt sjuka har ett bra förhållande till sina nära och har inget emot att de blir delaktiga i vårdprocessen.

Upplevde bristande samverkan

Lena upplevde också en bristande samverkan mellan psykiatrins öppenvård och slutenvård. Att sonen besökte akutmottagningen 22 gånger på fyra månader, är ett exempel på detta.

– Det borde finnas en koordinator, som tar ansvar och hjälper till med att samordna kontakter mellan exempelvis försäkringskassa, bostad och sjukvård. Många kan inte fixa detta själva och de anhöriga får rycka in, säger hon.

När sonen blev sjuk, visste Lena inte vart hon skulle vända sig för att få råd och stöd. Till slut hittade hon kommunens anhörigstöd.

– Jag hade ett enskilt samtal med en anhörigkonsulent. Det var första gången någon lyssnade på mig och det kändes jättebra, säger hon.

Bild: Nicklas Elmrin

Efter att ha träffats cirka tio gånger i kommunens regi, insåg hon och fyra till att de ville ha en fortsättning och bildade därför Anhörigföreningen Göteborg. Gemensamt för medlemmarna är att de är anhöriga, oavsett vilken diagnos den närstående har.

– Vi ordnar ett samtalskafé en gång i månaden, då vi bjuder in folk att prata av sig. Vi anhöriga förenas av oro och frustration och många tycker att det är skönt att få tala med någon som vet hur det är och förstår, säger Lena.

Särskild arbetsgrupp

Anhörigföreningen har en särskild arbetsgrupp, som jobbar med att påverka politiker och myndigheter; något som redan gett resultat. Tack vare föreningens protester räddades den dagliga verksamheten ”Axet och mellansteget” i Frölunda. En annan arbetsgrupp fokuserar på att nå ut externt genom föredrag, utbildning och sociala medier.

I nuläget har föreningen 150 medlemmar. Lenas mål är att göra föreningen känd, så att den kan växa ytterligare.

– Det ska vara naturligt att bli anhörig. Man ska veta vart man ska vända sig för att klara sitt anhörigskap och slippa bli så frustrerad som jag blev, säger hon.

Anhöriga behöver få råd om hur de ska bete sig. Det allra viktigaste som de kan göra, är att inge hopp om ett bra liv, samt visa tillit.

– Jag hoppas att vår son känner tillit till oss, att han vet att vi finns där när han behöver oss. Men vi måste också visa honom tillit och tro att han gör vad han kan för att hantera sin situation.

Känner inte samma oro

I dag lever sonen ett förhållandevis bra liv, tack vare en välfungerande och resursstark öppenvård, samt ett adekvat stöd från kommunen. Lena känner inte längre samma oro.

– Vet man att ens närstående får bra omsorg och vård, kan man koppla av på ett annat sätt som anhörig. Trots sorgen över hur det blev, så går det att som anhörig leva ett gott liv, utan att skam och skuld tar överhanden, konstaterar hon.

Lena Hultén

Ålder: 71 år.

Bor: Johanneberg, Göteborg.

Familj: Man, två vuxna barn och ett barnbarn.

Intressen: Musik. Körsång. Läsning. ”Jag är bibliotekarie i Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb, där jag köper, läser, recenserar och lånar ut böcker.”

Aktuell: Är ordförande i styrelsen för Anhörigföreningen Göteborg, som är med och ordnar Nationella Anhörigdagen i Göteborg den 6 oktober.

Anhörigas Riksförbund

Anhörigföreningen Göteborg är en del av Anhörigas Riksförbund, som har cirka 60 föreningar och runt 5 000 medlemmar i Sverige.

Den som är anhörig och behöver råd och stöd kan ringa Anhöriglinjen 0200-23 95 00 eller mejla [email protected]

Mer info finns på www.anhorigasriksforbund.se och www.anhoriggbg.se

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.