Bild: MOSTPHOTOS
Bild: MOSTPHOTOS

Så funkar det med garanti

ANNONS

När du köper en pryl gäller tre års reklamationsrätt enligt lag.

Fabrikationsfel, eller ursprungliga fel som det står i lagen, behöver inte visa sig direkt och för att få avvisa en reklamation första halvåret måste säljaren bevisa att felet inte fanns från början.

Resten av reklamationstiden är det tvärtom och köparen måste leda i bevis att prylen inte gått sönder för att den har använts vårdslöst, att det skett en olycka eller att skötselanvisningar åsidosatts.

Ibland ger företagen en frivillig garanti, som aldrig får vara sämre än lagen. Därför ska fel som omfattas av en garanti inte kosta något att fixa och konsumenten ska alltid få information om vad som gäller vid köpet.

ANNONS

Fördelen för konsumenten är att säljaren under hela garantitiden har bevisbördan för att det inte är ett fabrikationsfel.

– Även om reklamationstiden är tre år är det bättre om man också får en garanti, eftersom det alltid är lättare för konsumenten att få rätt om man inte har bevisbördan, säger Maria Wiezell konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter.

En garanti skulle kunna tolkas som ett löfte att prylen ska fungera och behålla kvaliteten under en viss tid.

Kan villkoras

Men garantin kan villkoras och blir undantagen för många minskar konsumentens chans att nyttja den.

– Ta en åttaårig rostskyddsgaranti som bara gäller för inifrån kommande rost. En bil rostar utifrån och det är lätt att ge en sådan garanti, konstaterar Maria Wiezell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter.

Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter, anser att konsumentköplagen är för kraftlös med sin treåriga reklamationsrätt, eftersom köparen måste bevisa ursprungliga fel redan efter sex månader.

– Där finns ett incitament att göra saker som inte håller länge, säger han.

Kampen för att den lagstadgade bevisbördan ska ligga på företagen under hela den treåriga reklamationstiden har pågått länge. Sveriges Konsumenter driver frågan tillsammans med sina europeiska systerorganisationer.

Hållbart samhälle

Målet är ett mer hållbart samhälle, att borrmaskiner, kylskåp och hemelektronik ska kunna användas och återanvändas länge.

ANNONS

– Vi vill motverka ett köp- och slängsamhälle, säger Jan Bertoft.

Enligt honom har påstötningar på politikerna ännu inte resulterat i något.

– Det är ju ett systemfel, när det inte är lönsamt att göra prylar som håller.

De första sex månaderna har konsumenterna alltså ett stärkt skydd i konsumentköplagen. En frivillig garanti kan räcka längre än så.

Det finns företag som tillämpar upp till fem år. En googling på "fem års garanti" visar att det oftast handlar om vitvaror som kylskåp, tvätt- och diskmaskiner. Men det finns även byggvaruhus som ger så lång garanti på fabrikationsfel på elverktyg. Andra företag tillämpar det på stora investeringar som värmepumpar och andra på inte så dyra kaffemaskiner.

Skälig tid

Oavsett om det handlar om att nyttja en garantitid eller konsumentköplagens reklamationsrätt ansvarar företaget för felet bara om det är ursprungligt, det vill säga ett fabrikationsfel.

Konsumenten ska reklamera varan inom skälig tid.

Om det sedan visar sig att den reklamerade varan inte var felaktig, i lagens mening, kan konsumenten bli ansvarig för undersökningskostnaden.

Fakta

Är det ett ursprungligt fel på prylen? Första halvåret ska säljaren bevisa att så inte är fallet, enligt konsumentköplagen. Konsumenten som reklamerar har rätt att få:

  1. varan lagad
  2. en annan vara i stället
  3. avdrag på priset
  4. köpet hävt
  5. skadestånd

Alla krav kan inte ställas samtidigt.

För att du ska ha rätt att få dina pengar tillbaka måste felet vara väsentligt.

Källa: Hallå konsument

ANNONS