Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vill det sig illa kan en olycka inte bara vända upp och ner på livet utan också gräva djupa hål i den ofta tunna pensionärsplånboken. 

Så väljer du rätt försäkring som pensionär

Risken för olycksfall minskar knappast med åren. Tvärtom. Pensionärer har all tid i världen att råka ut för skador. Vi guidar dig till skräddarsydda försäkringsalternativ för seniorer.

Segling, cykling, skidåkning – dagens pensionärer är mer aktiva än någonsin. Trevliga aktiviteter, men de innebär även skaderisker. Skador som i värsta fall inte täcks av någon försäkring. 

Många är inte medvetna om att de i samband med pensioneringen också förlorar den gruppförsäkring de eventuellt har haft via arbetsgivare och fackförbund. 

Vid 65 års ålder upphör nämligen de allra flesta olycksfallsförsäkringar för vuxna att gälla.

Men behöver du över huvud taget försäkra dig mot olyckor på äldre dagar?

Ja, de experter vi har talat med rekommenderar just en olycksfallsförsäkring. Vem som helst kan ju halka i badkaret, ramla ner från en stege eller slå ut en tand.

Vill det sig illa kan en olycka inte bara vända upp och ner på livet utan också gräva djupa hål i den ofta tunna pensionärsplånboken. 

– Det är viktigt att hålla i minnet att vi ju redan har ett grundskydd via socialförsäkringen. Men en olycksfallsförsäkring är ett bra komplement. Den kan hjälpa till om man till exempel blir liggande på sjukhus eller, i värsta fall, får en funktionsnedsättning, säger Christina Meder, specialist på sjuk- och olycksfallsförsäkringar på oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Klicka på tabellen för att se den i större format.


För dig som ska eller redan har slutat arbeta finns det några alternativa försäkringslösningar.  
Om du står i begrepp att gå i pension kan du i många fall låta den gamla försäkringen hos ditt fackförbund gå över till en seniorförsäkring. Ansökan ska oftast ske inom tre månader efter att din anställning upphörde. 

Ett annat alternativ är att teckna en försäkring genom ett pensionärsförbund som PRO, Pensionärernas Riksorganisation. Villkoren är framförhandlade för att passa en äldre målgrupp och premien är låg, bara ett par tior i månaden.

– Våra medlemmar har efterfrågat en olycksfallsförsäkring och intresset för den växer. För sju år sedan upphandlade vi en försäkring hos Förenade Liv som har vårt varumärke. Den kräver ingen hälsodeklaration, har ingen åldersgräns och inget åldersavdrag, säger PRO:s ekonomichef Roine Hangvar.

Ett tredje alternativ är att teckna en privat olycksfallsförsäkring via ett försäkringsbolag. 

Dessa är dyrare men kräver å andra sidan inte medlemskap i något fackförbund eller förening.

Medlemsavgiften i PRO varierar till exempel mellan 250 och 380 kronor per år beroende på var du bor. 

Ett medlemskap i IF Metall för pensionärer kostar för närvarande 252 kronor om året.

Tabellen här intill ger en fingervisning om premier och ersättningsnivåer men för att få en korrekt bild av vad försäkringen egentligen omfattar bör man studera den så kallade förköpsinformationen. 

Anders Björner på Folksam, med titeln Produktägare Sjuk och olycksfall vuxen, poängterar att kunden också ska kontrollera de försäkringshandlingar hon får hem efter ett köp.

– Du måste själv läsa och ta reda på vad du får för pengarna. Om du till exempel skadar dig vid off piståkning, och är omedveten om att din försäkring inte täcker den typen av aktiviteter, blir du förstås besviken. När olyckan är framme är det för sent att önska sig en annan försäkring än den man faktiskt har, säger han.

Viktigt att hålla i minnet är försäkringsbolagens definition av en olycksfallsskada. Det ska handla om en kroppsskada som du får genom en ”plötslig, oförutsedd och yttre händelse”. Alla tre kriterierna måste vara uppfyllda för att skadan ska räknas som ett olycksfall. 

Om du ramlar nerför en trappa och bryter foten eller sliter av en hälsena är det en olycksfallsskada. Om du däremot får en muskelbristning när du springer maraton är det inte ett olycksfall eftersom skadan kommer inifrån och inte har orsakats av en yttre händelse.

Några seniorförsäkringar kan även innehålla, eller kompletteras med, en sjukvårdsförsäkring. En sådan kan exempelvis ge dig tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och operation hos privata vårdgivare. 

Men så fort försäkringen gäller sjukdom blir premien avsevärt högre, i synnerhet för äldre personer. 
Att försäkra sig mot inkomstbortfall på grund av sjukdom är ju inte heller aktuellt för pensionärer.
Det är svårt att orientera sig i försäkringarnas snårskog av villkor och ersättningsnivåer men PRO ger följande konkreta exempel. 

Christina Meder på Konsumenternas Försäkringsbyrå
Christina Meder på Konsumenternas Försäkringsbyrå


Säg att du halkar och får en skada som kräver operation. I samband med olyckan skadas dina glasögon. Trots rehabilitering blir du inte återställd. Du har fått en bestående nedsatt funktionsförmåga, en medicinsk invaliditet som i detta fall bedöms till 7 procent. 

I detta fall blir ersättningen för medicinsk invaliditet 7 procent av försäkringsbeloppet på 179 200 kronor, det vill säga 12 544 kronor. Rehabiliteringskostnaderna är 8 000 kronor, läke- och resekostnader enligt kvitto 1 200 kronor samt glasögon enligt kvitto 6 300 kronor. Med PRO:s seniorförsäkring blir alltså den totala ersättningen efter halkolyckan i det här exemplet drygt 28 000 kronor. 

Christina Meder på Konsumenternas Försäkringsbyrå vill skicka med ett par råd till seniora försäkringskunder. Det ena gäller försäkringsbeloppet.

– Man bör vara lite observant på att försäkringsbeloppet kan sänkas vid stigande ålder. Vid till exempel medicinsk invaliditet får man då inte den ersättning man tror sig ha rätt till, säger hon.

Det andra tipset är att kolla om man är, eller kan bli, medförsäkrad på sin eventuella partners försäkring.

– Vi upplever att många glömmer bort vilket försäkringsskydd de faktiskt har, säger Christina Meder.

På Konsumenternas Försäkringsbyrås hemsida – www.konsumenternas.se – finns jämförelser av allt från barn- till bilförsäkringar. Seniorförsäkringar saknas dock än så länge. 

– Det är väldigt snårigt eftersom det finns så otroligt många varianter av bland annat kollektivavtalen. Men vi ska fundera på om vi kan lägga ut mer information om vad man bör tänka på, säger Christina Meder. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.