Mest anmälda företagen till Konsumentverket

Allt fler missnöjda konsumenter anmäler företag till Konsumentverket. Ett par företag har kommit på värstinglistan på grund av kampanjer med attacker av anmälningar.