Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Gabriel Liljevall och TT

Ingen kompensation efter pilotstrejk på SAS

Nästan varannan passagerare strandsattes under pilotstrejken på SAS och blev inte ombokad. Nu har Allmänna reklamationsnämnden tagit ett vägledande beslut om att konsumenterna inte har rätt till kompensation enligt EU:s flygpassagerarförordning.

Den sju dagar långa strejken omfattade i princip alla piloter på SAS och 4 015 flygavgångar fick ställas in.

SAS gick ut hårt redan direkt efter strejken med att strejken var en ”extraordinär omständighet”. Tidigare domar visar att när en sådan händelse ligger utanför bolagets faktiska kontroll kan det leda till att förseningar eller inställda flyg inte behöver kompenseras enligt EU-förordningen. Men en strejk är inte självklart en sådan extraordinär omständighet som friar flygbolag från ersättningsskyldighet.

Här har dock SAS enligt ARN bevisat att strejken var en extraordinär händelse som legat utanför bolagets kontroll. SAS har också bevisat att företaget vidtagit en mängd åtgärder för att undvika strejken och för att begränsa konsekvenserna av strejken när den väl brutit ut.

– Det här en fråga av stor principiell betydelse så vi är glada över att frågan fått ett avgörande, säger Freja Annamatz, presschef på SAS.

SAS slipper ersätta

Nu slipper SAS kompensera sina passagerare ytterligare enligt de rättigheter som gäller inom EU. ARN har fattat ett vägledande beslut i det första ärendet som kan komma att påverka all framtida bedömning i ärenden som gäller inställda flyg och förseningar på grund av strejk.

Det första ärendet gällde tre personers resa från Arlanda till Alicante i Spanien, där resenärerna bokade om till nya biljetter med ett annat bolag och SAS ersatte för dessa kostnader. De hade begärt 400 euro var i förseningskompensation som nu nekas. Max är 600 euro per person och resa.

– Vi förstår hur ARN har resonerat, men tycker att det är tråkigt att vår begäran inte har bifallits. Pilotstrejken innebar stor oro och merarbete för oss, vilket borde ersättas, säger Johnny Bäck som var en av de tre resenärerna.

Marcus Isgren, chef och ordförande i ARN, deltog i den utökade nämnden som fattade det viktiga beslutet som rör så många konsumenter. Inte bara de som drabbades av SAS pilotstrejk i våras. Bild: Gabriel Liljevall

Kommer alla konsumenter framöver få avslag när de begär EU-kompensation om förseningen eller det inställda flyget beror på en strejk av samma karaktär?

– Nej. Alla förseningar och inställda flyg ska bedömas för sig. Däremot kommer vi att använda samma metod för att bedöma fallen, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

Men SAS slipper att betala alla konsumenter EU-ersättningen efter vårens pilotstrejk?

– Nej. Så kan man inte heller säga. Frågan är hur lång tid efter strejken som SAS kan åberopa att den var en extraordinär händelse. Dessutom kan det tillkomma andra typer av ersättningar, som för hotell som inte gått att avboka, och som resenären kan ha rätt till.

Freja Annamatz, presschef på SAS, är glad över att ARN fattat samma beslut som flygbolaget. Det innebär att pilotstrejken i våras bedöms som en extraordinär händelse utanför företagets kontroll. Bild: SAS

Allmänna reklamationsnämndens bedömning är alltså att pilotstrejken på SAS var en extraordinär händelse.

– Det räcker inte med att strejken bedöms som en extraordinär händelse, utan företaget ska också vidta alla rimliga åtgärder för att undvika konsekvenser för konsumenterna. SAS har bevisat att de bland annat har bemannat med mer personal som de har utbildat till stöd för konsumenterna och de har jobbat övertid för att boka om flygningar. De hade inte kunnat göra mer, säger Marcus Isgren.

Även framöver gäller att det är flygbolaget som ska bevisa att en strejk var en extraordinär omständighet utom företagets kontroll och att det vidtagit allt för att mildra konsekvenserna.

Strejken berörde cirka 370 000 passagerare och av dessa blev 60 procent ombokade med SAS eller andra flygbolag. Redan åtta dagar inför strejken gick företaget ut med erbjudande om ombokning och andra resenärer kunde sedan få en plats hos andra flygbolag.

– Det är viktigt att understryka att vi återbetalat alla biljetter och extra resekostnader i samband med strejken, samt kost och logi när passagerarna fått vänta på att bli ombokade. Det här gäller bara den extra schablonersättningen och där är vi glada över att ARN nu gör samma tolkning som vi har gjort, säger Freja Annamatz.

Resten av passagerarna hade kunnat söka kompensation. ARN har redan fått in närmare 350 anmälningar efter pilotstrejken. Övriga ärenden som rör pilotstrejken kommer att avgöras under hösten.

Samtidigt pågår rättsprocesser på flera håll i Europa.

– Vi vill att passagerare i EU ska ha samma rättigheter i alla länder, alltså oavsett i vilket land de flyger. Som det är i dag bedöms förordningen på olika sätt och det är bekymmersamt när tolkningen inte är enhetlig, säger Freja Annamatz.

Tre alternativ vid försening

Vid ett försenat flyg ska bolaget ge dig tre alternativ:

• Du får tillbaka kostnaden för den del av din flygbiljett som du inte har kunnat utnyttja.

• Din resa bokas om så att du kommer fram så fort som möjligt till slutdestinationen.

• Din resa bokas om till ett annat tillfälle som passar dig.

Källa: Hallå konsument

Dina EU-rättigheter vid försenat flyg

En flygning kan reklameras enligt flygförordningen 261/2004 på flygningar som börjar i EU eller från flygplatser utanför EU som flygs av flygbolag som har sitt säte inom EU eller i Norge, Island eller Schweiz.

Du har rätt att få hjälp och stöd av flygbolaget. Du kan dessutom ha rätt till ekonomisk ersättning.

Du har rätt till information om dina rättigheter vid försening på minst två timmar och flygbolaget ska alltid informera dig om vilka rättigheter du har som flygpassagerare. Den informationen ska flygbolaget dela ut på plats.

Flygbolaget ska se till att du gratis får ringa två samtal eller skicka två meddelanden samt erbjuda dig gratis mat och dryck i förhållande till väntetiden när förseningen är:

• två timmar eller mer för flygningar som är kortare än 1 500 km.

• tre timmar eller mer, för längre flygningar inom EU och för andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km.

• fyra timmar eller mer för flygningar som är längre än 3 500 km och utanför EU.

Om du blir mer än tre timmar försenad till din slutdestination (jämfört med ankomsttiden enligt tidtabellen) har du rätt att kräva följande kompensation av flygbolaget:

• 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer

• 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa

• 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Källa: Konsument Europa

Så reklamerar och anmäler du

flygkalkylatorn kan du enkelt räkna ut vad du har rätt till och klicka så går kravet iväg till flygbolaget. Finns bolaget i ett annat EU-land kan du få hjälp av Konsument Europa.

Om flygbolaget nekar dig förseningskompensation kan du anmäla det till Allmänna reklamationsnämnden som fattar beslut i ärendet. Det kostar inget att få sitt ärende prövat där, men det finns beloppsgränser för att nämnden ska pröva tvisten. Nämndens beslut är rekommendationer till hur företagen ska agera.

Annat skydd för paketresa

Den som har köpt en paketresa, exempelvis en charterresa, har ett bättre skydd via paketreselagen. Konsumenten har rätt att välja om man vill häva avtalet om en del av paketresan ändras på ett väsentligt sätt. Och om man ändå väljer att åka på resan trots en väsentlig försämring kan man ha rätt till prisavdrag eller skadestånd.

Väsentlig skillnad är om du förlorar en hel dag på ditt resmål, medan att komma fram tre timmar senare till destinationen inte behöver vara det. Paketreselagen gäller också om du har köpt ett länkat researrangemang. Detta sedan en moderniserad lag trädde i kraft i augusti 2018.

Definitionen av vad som räknas som en paketresa utökades då med innebörden att man kan köpa flyg av en arrangör, hotell av en annan och utflykter av en tredje – så länge de har något sorts samarbete. Om en näringsidkare överför dina uppgifter till en annan, och det leder till att du tecknar ett avtal med nummer två inom 24 timmar, räknas det som en paketresa.

LÄS MER: SAS vill inte betala strejkdrabbade resenärer EU-ersättning

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.