Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Handskar i vinyl - test

Engångshandskar i vinyl ska skydda mot bakterier och kemikalier. Men handskarna i sig innehåller höga halter av hormonstörande ämnen, visar GP:s analys.

I livsmedelsfabriken, i sushi-disken, i blöjbytesrummet på dagis och hemma i städskåpet. Engångshandskar i vinyl är vanliga såväl i livsmedelsindustrin och barnomsorgen som i hemmet. Handskarna ska i vissa fall hindra bakteriespridning och i andra fall skydda mot till exempel kemikalier i rengöringsmedel. Men GP:s och Testfaktas test visar att handskarna i sig ofta innehåller mycket höga halter av hormonstörande ftalater – ibland består hälften av materialet av ftalater.

Bo Jönsson, professor i miljömedicin vid Lunds universitet, tycker resultaten är anmärkningsvärda.

– Fast egentligen är det inte överraskande eftersom det här finns beskrivet tidigare. Men för den skull är det inte bra. Ftalater kan både tas upp av huden på den som använder handsken och vandra över till livsmedel, säger han.

Att ftalater kan överföras från handskar till mat finns bekräftat i forskningen. I Japan förbjöds vinylhandskar inom livsmedelsindustrin redan år 2000 efter att forskare visat på en tydlig koppling mellan halterna av ftalater i färdigförpackad mat och användandet av vinylhandskar.

Handskarna från Överskottsbolaget innehöll höga halter av ftalaten DEHP, som finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen och är förbjudet i barnavårdsprodukter. På förpackningen rekommenderas dessa handskar för blöjbyten på barn och på framsidan syns en bild på någon som tillreder en hamburgare.

I elva handskar handlar det om höga halter DINP, en ftalat som det inte finns lika mycket forskning kring.

– Efter att DEHP har fått mycket negativ uppmärksamhet har industrin börjat använda DINP i stället. Men man kan inte vara övertygad om att DINP är mindre farligt och den är absolut inte bra att hantera livsmedel med, säger Bo Jönsson.

Av fjorton undersökta fabrikat är nio märkta med gaffel och glas-symbolen som garanterar att produkten är lämplig för livsmedelshantering. Endast på en förpackning finns en varning. Evercare avråder användaren från att hantera feta livsmedel, som i studier visat sig ha lättare att ta upp ftalater.

På Livsmedelsverket vill man inte kommentera resultaten eftersom analysen, enligt verkets företrädare, inte säger något om hur mycket ftalater som går över i maten. Det finns inga gränsvärden för totalhalten ftalater i handsken.

– Vi vet i och för sig att vinylhandskar kan vara problematiska avseende migration av ftalater, men vi kan inte uttala oss om halterna i just dessa handskar eftersom metoden som används inte säger något om själva migrationen, säger Kettil Svensson, toxikolog på Livsmedelsverket.

Myndigheten gör inga egna kontroller av de vinylhandskar som används inom den svenska livsmedelsindustrin.

– Det är tillverkarna av handskarna som ska garantera att de uppfyller kraven för livsmedelshantering.

Professor Bo Jönsson i Lund anser att resultaten i GP:s och Testfaktas analys är tillräckliga för att dra slutsatsen att den här typen av handskar inte borde användas för livsmedel.

– Studier har ju visat att ämnena kan överföras till maten. Jag tycker också att det är märkligt att man ska behöva använda sådana här handskar när det finns ftalat-fria alternativ. Branschen borde ha sanerat sig själva, säger han.

Fakta om testet

Laboratoriet ALS Scandinavia har analyserat förekomsten av olika ftalater i 14 sorters engångshandskar i vinyl.

Alla innehöll ftalater – även de två fabrikat som var märkta ftalatfria. Halterna i dessa var dock mycket lägre än i övriga. Enligt laboratoriet är dessa ftalater troligtvis inte tillsatta utan är biprodukter från andra kemikalier som använts i tillverkningen.

Ftalater är en grupp kemikalier som bland annat används för att mjukgöra plast.

Fakta om ftalaterna

DEHP (di-etylhexylftalat): Hormonförändrande, kan bland annat skada fortplantningsförmågan och ge leverskador. DEHP är förbjudet i leksaker och barnvårdsprodukter. EU diskuterar ett förbud mot ämnet i alla konsumentprodukter som förvaras inomhus.

DINP (di-iso-nonylftalat): Hormonstörande, förbjudet i leksaker som går att stoppa i munnen. Har i djurstudier visat sig mindre hormonstörande än DEHP och anses därför mindre farligt. Flera nya epidemiologiska studier på människor visar dock på negativa effekter av DINP. En norsk studie, publicerad i våras, visar på en koppling mellan DINP och ökad risk för astma hos barn.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.