Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Förbjudna ämnen i drygt hälften av varorna utanför EU

Utomeuropeiska marknadsplatser på internet som förmedlar varor är dåliga på att efterleva kemikalielagstiftningen. Kemikalieinspektionens tillsyn visade att över hälften av de undersökta produkterna som beställts utanför EU innehöll förbjudna ämnen.

Med några klick kan svenska konsumenter handla varor från hela världen. Samtidigt kan det vara svårt att överblicka vilket företag du egentligen handlar från och i vilket land det är stationerat.

LÄS MER: Skärpta regler för farliga ämnen i leksaker

LÄS MER: Test: Misstänkt hormonstörande ämne i bästa diskmedlet

– Största problemet med marknadsplatser är att de inte säljer produkter, utan bara förmedlar. Därmed har de inget ansvar för dem. EU-regleringar behöver täppa till detta hål i lagstiftningen, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Och för tillsynsmyndigheter är det i dag svårt att genomdriva krav för överträdelser om den faktiska försäljaren är baserad i ett land utanför EU.

– Vi som tillsynsmyndighet kan inte kräva något av ett företag utanför EU, understryker hon.

Exempel på utomeuropeiska marknadsplatser och de som ingick i undersökningen i bokstavsordning: Amazon, Bang Good, Crea-Diem Beauty Store, Dealextreme, Dressily, Etsy, Gear best, Geekbying, LightInthebox/MiniInthebox, Newchic, Newegg, Toyshop, Vova och Wish.

Elektronik från Grandado som innehöll Innehöll bly och ftalaten DINP över gränsvärdena (används som mjukgörare i plast). Bild: Kemikalieinspektionen
Elektronik från Grandado som innehöll Innehöll bly och ftalaten DINP över gränsvärdena (används som mjukgörare i plast). Bild: Kemikalieinspektionen

Som det är nu, innebär det att när du som konsument e-handlar direkt från tillverkare i länder utanför EU juridiskt själv blir importör och därmed ansvarig för att produkten uppfyller gällande lagstiftning.

Vad kan hända den konsument som gör något olagligt i den meningen?

– Konsumenter kan själva drabbas av farligheten med produkten och de har ingen annan att ställa till svars. I praktiken skulle de kunna åtalsanmälas, men det är inte möjligt att göra på varenda konsument, säger hon.

Vilken kontroll finns på denna direktimport?

– Viss kontroll finns och det tullen kan göra är att se om dokumentationen är okej på de produkter där sådan krävs och sedan kontakta oss. Men tullen kan inte se om det är farligt innehåll i en produkt, säger Karin Rumar på Kemikalieinspektionen.

Årliga tillsynsprojekt

Kemikalieinspektionen har sedan 2018 årligen haft tillsynsprojekt inriktade på e-handel. Senaste är från förra året, 2020, och det resultatet släpps i denna rapport nu.

Karin Runmar, inspektör på Kemikalieinspektionen. Bild: Lieselotte van der Meijs
Karin Runmar, inspektör på Kemikalieinspektionen. Bild: Lieselotte van der Meijs

I tillsynsprojektet kontrollerades totalt 449 produkter från 138 företag. Där ingick elektriska produkter, smycken och leksaker, samt biocidprodukter, kemiska produkter och växtskyddsmedel.

Desinfektionsmedel från Wish innehöll endast 16% etanol samt ingen koncentration uppgavs på etiketten. (Enligt Folkhälsomyndigheten ska det vara minst 60%.) Bild: Kemikalieinspektionen
Desinfektionsmedel från Wish innehöll endast 16% etanol samt ingen koncentration uppgavs på etiketten. (Enligt Folkhälsomyndigheten ska det vara minst 60%.) Bild: Kemikalieinspektionen

Resultatet visar att varor som köpts direkt från marknadsplatser, som förmedlar köpen, utanför EU hade störst andel varor som innehöll förbjudna ämnen, 54 procent gjorde det. Sedan följer marknadsplatser inom Sverige, där drygt var tredje brast i kemikalielagstiftningen, eller 36 procent. För övriga aktörer låg andelen brister mellan 14 och 23 procent.

Resultatet visar på flest brister hos elektriska produkter eller 47 procent, följt av smycken, 37 procent, och leksaker och barnomsorgsartiklar, 18 procent.

Det handlar bland annat om bly i elektriska produkter, kadmium i smycken och kortkedjiga klorparaffiner och ftalater i mjukt plastmaterial i alla slags artiklar.

I Kemikalieinspektionens tillsyn fastnade många bekämpningsmedel som inte ens får säljas i Sverige och nästan ingen av dessa biocider hade den information som krävs om farliga egenskaper.

Myndigheten har själv beställt alla kontrollerade produkter.

Är du förvånad över resultatet, att en så hög andel produkter innehåller farliga ämnen?

– Nej, det har vi sett tidigare, särskilt under projektet året innan, 2019.

Hälsoeffekter från farliga ämnen

Bly påverkar i synnerhet barns utveckling, vilket har varit känt länge. Hälsoeffekter innefattar neurologiska, kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar med påverkan på psykisk hälsa och beteende, men även fysiologiska effekter som ökad risk för njurskador och hjärt-kärlsjukdom senare i livet (Folkhälsomyndigheten).

Kadmium är en av de farligaste tungmetallerna och är cancerframkallande (Karolinska institutet, KI).

Ftalater som används som mjukgörare i plaster har i epidemiologiska studier visat sig ha en hormonstörande effekt och påverkar fertiliteten, främst hos män (KI).

Kemikalieinspektionen har kontaktat företagen som hade brister i tillsynen. Hur de har agerat beror på var de är stationerade. Majoriteten av företagen som var baserade inom EU tog bort produkter med brister eller ändrade felaktig information på sin webbplats.

Marknadsplatserna agerade inte

Tio av marknadsplatserna utanför EU svarade inte alls när Kemikalieinspektionen begärde att saken skulle åtgärdas. Myndighetens uppföljning avslöjade att dessa företag också fortsatte att sälja produkter som inte uppfyllde kraven.

Hur ska man göra som konsument för att inte riskera att handla farliga produkter?

– När du är på en sajt där du kan välja bland många språk och många valutor, då kan du misstänka att det är en global marknadsplats. Det finns kanske risk för att man tror att bara för att språket är svenskt så är det en svensk marknadsplats. Var försiktig med billiga produkter, handla i stället kända varumärken. Och just för kemiska produkter och bekämpningsmedel – man får inte köpa icke godkända bekämpningsprodukter. Alla kemiska produkter ska ha information om farorna och den ska synas på webbsidan.

Både globala och nationella webbutiker har högre lagefterlevnad än marknadsplatser. Orsaken som anges till att de senare är sämre på det, är att de ofta inte inser att produkterna ska överensstämma med EU-lagstiftningen för att få säljas här.

Smycke från Crea-Diem Beauty Store innehöll kadmium över gränsvärdet. Bild: Kemikalieinspektionen
Smycke från Crea-Diem Beauty Store innehöll kadmium över gränsvärdet. Bild: Kemikalieinspektionen

Det behövs också större harmonisering av regler inom EU och mer globalt samarbete i dessa frågor, anser Kemikalieinspektionen, och att problemen med e-handeln just är globala och bör hanteras på alla nivåer: internationellt, inom EU och nationellt.

– Jag tror att regeringen håller på att läsa vår rapport nu för att se vad som kan göras. Och vi funderar även internt på med mer samarbete och fler EU-regleringar, säger Karin Rumar på Kemikalieinspektionen.

Resultat från Kemikalieinspektionens tillsyn

För kemiska produkter, biocidprodukter och växtskyddsmedel finns regler om att information om produktens farliga egenskaper ska finnas med på webbsidan.

Nästan ingen av de webbutiker och marknadsplatser som kontrollerades följde dessa regler.

Många av de biocidprodukter och växtskyddsmedel som ingick i projektet var heller inte godkända för att säljas i Sverige. För biocidprodukterna saknade 15 av 23 medel ett svenskt godkännande. För växtskyddsmedel saknade 10 av 12 medel godkännande.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.