Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

EU stramar åt - inte Sverige

Sverige tog bort skatten på konstgödsel och kadmium i konstgödsel. Övriga EU stramade åt.

Nyligen skärpte EU:s livsmedelsenhet sina regler för rekommenderat veckointag av kadmium.


Men medan EU stramar åt, släpper Sverige på tyglarna. Vid årsskiftet togs skatten bort på konstgödsel och kadmium i konstgödsel. Tack vare denna skatt har kadmiuminnehållet hållit sig på en låg nivå, kring fem milligram per kilo fosfor. Gränsvärdet för handelsgödsel är i dag annars 100 milligram per kilo fosfor.


Tunga instanser som Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen var emot att skatten togs bort.


- Det var ingen bra idé, tycker vi. Skatten verkar ha varit ett effektivt styrmedel, säger Helena Parkman, Kemikalieinspektionen.


Och bland andra Naturskyddsföreningen menar att det nu blir fritt fram för lantbrukare att importera billigare gödsel med högre kadmiuminnehåll. I många länder är halterna i gödsel mångdubbelt högre än i Sverige.


Produceras i närområdet

Men Joakim Skottheim, departementssekreterare på Jordbruksdepartementet, tror inte att så blir fallet.


- Mycket av vår handelsgödsel produceras i vårt närområde (Norge, Finland, Ryssland) och har lågt kadmiumvärde. Det finns inget som talar för att vi skulle börja importera någon annanstans ifrån. Däremot är det vanligare i södra Europa att köpa handelsgödsel från Marocko, där kadmiumhalterna är högre.


För att förekomma har Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att göra en riskvärdering för kadmium och utreda om det finns behov av ett lägre nationellt gränsvärde i gödselmedel.


Importera gödsel

Linda Gårdstam, sakkunnig på Naturvårdsverket, är dock orolig över att Sverige snart tvingas börja importera gödsel med hög kadmiumhalt.


- Den fosfor som idag används i mineralgödseln vi importerar har låga halter av kadmium. Men tillgångarna är slut inom en överskådlig framtid. Då återstår fosfor från fyndigheter där kadmiumhalten är betydligt högre. Bristen på fosfor kommer att bli ett enormt problem i framtiden. Det här är en jättesvår fråga, säger Linda Gårdstam, som därför ser slam som ett alternativ.


Slam från reningsverk används redan som gödsel på jordbruksmark och användningen ökar allt mer. I likhet med handelsgödsel innehåller slammet kadmium. Naturvårdsverket har föreslagit ett gränsvärde på 50 milligram per kilo fosfor för slam som ska spridas på åkrar. Under det svenska gränsvärdet, men över de fem milligrammen per kilo fosfor i gödseln som används idag. Halterna varierar mycket mellan olika reningsverk. Hos flera överskrids gränserna.


Vill stoppa slamspridningen

Ledande forskare vill av medicinska skäl se ett omedelbart stopp av slamspridningen. Nu påpekar dessutom Livsmedelsverket i ett remissvar att gödsling med rötslam inte får leda till mer kadmium i maten.


- Det kan finnas anledning för oss att ytterligare skärpa förslagen till gränsvärden för kadmium, säger Linda Gårdstam.


- Vår rapport är baserad på den forskning som fanns tillgänglig då den skrevs. Men vi ska också komma ihåg att en stor källa till kadmium är koleldade kraftverk i exempelvis Tyskland och Polen.


Fotnot: Användningen av slam på åkermark ökade mellan 2006 och 2008 från cirka 31 500 ton till cirka 55 500 ton.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.