Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inför en resa är det oftast okej med läkarintyg från en digital doktor om du vill använda avbeställningsskyddet i din reseförsäkring. Men bara ett av fyra tillfrågade hemförsäkringsbolag godkänner det i sina villkor om du blir sjuk på resa. Bild: Anna von Brömssen
Inför en resa är det oftast okej med läkarintyg från en digital doktor om du vill använda avbeställningsskyddet i din reseförsäkring. Men bara ett av fyra tillfrågade hemförsäkringsbolag godkänner det i sina villkor om du blir sjuk på resa. Bild: Anna von Brömssen

Därför ska du inte använda app-läkare utomlands

Om du tar till en digital doktor på resan för att få ett läkarintyg kan du riskera att bli utan ersättning från reseförsäkringen. Det visar GP:s undersökning av de fyra största hemförsäkringsbolagen.
– Besök alltid läkare på plats på utlandssemestern, då kan det inte bli fel, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Vi bokar resor på nätet och lever halva livet online. Nu går vi även ibland till doktorn den digitala vägen. Men än så länge är det osäkert att göra det på utlandssemestern om syftet är att få ut ersättning från reseförsäkringen på din hemförsäkring.

Från hotellrummet kan det kännas bekvämt att kontakta en läkare direkt i mobilen. Men försäkringsbolagen godkänner oftast inte dessa skriftliga läkarintyg för att få ut ersättning från reseförsäkringen för vårdkostnader, förändrade hemresor eller outnyttjad semester. Besök hos en doktor på plats är oftast kravet.

Gabriella Hallberg, Konsumenternas försäkringsbyrå.
Gabriella Hallberg, Konsumenternas försäkringsbyrå.

– Det ska såklart även framgå diagnos i läkarintyget och tydlig ordination om vila på hotellrummet och hur många dagar, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Bara ett av de fyra största försäkringsbolagen godkänner i sina villkor läkarintyg från de digitala doktorerna – än så länge.

– Kraven är otydliga. Det kan stå att det räcker med intyg från legitimerad läkare, men det står inget krav på fysiskt läkarbesök och vice versa. Vissa bolag kan förbättra sig gällande att reglera enligt villkoren i detta avseende, säger Gabriella Hallberg.

Fallgropar vid fysiskt läkarbesök

Vid en rundringning visar det sig alltså att tre av de fyra största hemförsäkringsbolagen kräver att du ska besöka en läkare på plats på resmålet.

Även då finns fallgropar.

– De läkarna styr inte din ersättning från försäkringsbolaget, exempelvis om läkaren säger att du måste stanna kvar i landet och vila. Stäm först av med försäkringsbolaget eller larmcentralen att du verkligen får ersättning för de extra dagarna och en ny hemresa – gör inget på eget bevåg, säger Gabriella Hallberg på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Försäkringsbolaget If godtar läkarintyg från digitala doktorer, om det inte krävs provtagning och fysisk undersökning för att fastställa en diagnos. Sjukdomstillståndet ska styrkas av en ojävig läkare under tiden man är sjuk och det ska vara en diagnos eller ett symtom som lämpar sig för videokontakt.

– Läkaren ska vara objektiv och exempelvis om det handlar om utslag ska de synas på videon eller att patienten tar tempen. Kundens egen utsago räcker inte, säger hemförsäkringsexperten Jenny Rudslätt på If.

Har godkänt trots nej

Trygg-Hansa säger visserligen nej i sina villkor, men har ändå godkänt app-intyg från kunder på resande fot.

– Vi har inte ändrat i våra villkor, utan man måste i vissa fall besöka läkare på plats. Det gäller om man vill ha ersättning för outnyttjad resekostnad samt för oplanerad hemresa, säger Håkan Franzén, expert på reseförsäkringar på Trygg-Hansa.

Trygg-Hansas reseskadegrupp är för närvarande i färd med att granska och utvärdera app-läkarnas sjukintyg, för att se vilken kvalitet dessa har och om de uppfyller krav som bolagen ”rimligen borde ställa”, ifall en försäkringstagare har blivit sjuk på plats och vill få ersättning för outnyttjad resekostnad.

– Då krävs att kunden besöker en läkare på vistelseorten. Men vi har börjat få in ett och annat sjukintyg från app-läkare i stället och de ser okej ut. Vi är inte så formella med villkoren då, utan bedömer på det underlag vi får in. Fast vi har inte godkänt alla, det beror på kvaliteten, säger Håkan Franzén.

Han förklarar att de kan ha synpunkter, ”om läkaren skulle ha tagit i”, men att det även gäller vid ett fysiskt besök.

– Personligen tror jag att vi måste vara öppna för alla app-doktorer. Det är kvaliteten på sjukintygen som är det viktiga, inte varifrån det kommer. Så småningom kommer det att framgå av våra villkor vad som gäller.

Webbdoktorer godkänns inte

I Folksams villkor står det: ”Vi godkänner inte läkarbesök via vårdapp/webbdoktorer för att begära ersättning för kostnader på resa eller avbeställning av resa. Befinner du dig på resa ska läkare på vistelseorten ordinera vilken behandling som är nödvändig och medicinskt motiverad.” Och sjukskrivning eller ordinerad vila inomhus ska ”föreskrivas av en opartisk behörig läkare på vistelseorten och vara motiverad av medicinska skäl”.

– Sjukintyg från app-läkare gäller inte, säger Helene Mood, utlandsskadechef på Folksam:

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän godkänner heller inte ett läkarintyg från en app-doktor när du blivit sjuk på utlandsresan och ska få ersättning för ett avbrott på resan.

– Det beror på att app-läkarna inte får skriva ut recept i ett annat land. De har inte behörighet till det, säger Lise-Lott Jansson, chef för privatskador.

Däremot godkänner Länsförsäkringar precis som Trygg-Hansa och If app-läkarnas intyg när du blivit akut sjuk hemma och inte ens kommer iväg på resan och vill använda avbeställningsskyddet i reseförsäkringen.

Larmcentralen SOS International har också en app, Help me, dit If redan är anslutet. Det innebär att alla som står angivna på hemförsäkringen får använda appen gratis från utlandet. Där kan man få rådgivning dygnet runt, exempelvis att ta sig till närmaste sjukhus, och medicinsk hjälp dagtid.

Så funkar en reseförsäkring

Reseförsäkring finns i alla hemförsäkringar. Den gäller i 45 dagar och räcker oftast om du ska på en vanlig semesterresa. Men för att få ersättning i vissa andra situationer kan du behöva utöka din hemförsäkring eller köpa en särskilt anpassad försäkring.

Kontrollera vad som gäller hos ditt bolag när det gäller avbeställningsskydd, ersättning för förlorade semesterdagar och hemresa på annan dag än planerat.

Ta alltid med det servicekort/utlandsresekort som brukar följa med hemförsäkringsavtalet och det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet, som du beställer via Försäkringskassans webbplats. På hemförsäkringskortet står vad du ska göra om du blir akut sjuk.

Ring alltid SOS International när det är ett akut ärende, dygnet runt på +45 70 10 50 50.

Källa: Konsumenternas.se

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.