Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Båt - miljö 08

Inom kort är det dags att sjösätta. För den miljömedvetna båtägaren är det tufft att hitta en båtbottenfärg som inte påverkar havsmiljön.
Varje vår står 1,3 miljoner fritidsbåtar redo att sjösättas i Sverige. Men först måste båtbotten skrapas, slipas och målas. För om det är något som irriterar båtägare så är det beväxning på båten, oavsett om det är alger eller havstulpaner. Seglare tappar fart och motorbåtsägare får högre bränslekostnader.

Speciellt havstulpaner är något som båtägare längs västkusten drabbas hårt av varje säsong. Dessa små sjödjur letar efter släta områden att sätta sig fast vid, och båtens botten är perfekt för ändamålet.

Rapporterna om förgiftade hav och döda bottnar har skapat en efterfrågan på miljövänliga sätt att förhindra beväxningen. För en båtägare på västkusten är det idag svårt att hitta bra alternativ till giftiga bottenfärger, men det finns olika sätt.

För att komma tillrätta med problemet finns det på marknaden ett antal olika båtbottenfärger. Färgerna kan delas in i två grupper, de som innehåller kemiska bekämpningsmedel och de som verkar enbart fysikaliskt.

De kemiska fungerar genom att de verksamma ämnena långsamt läcker ut från skrovet och på så sätt skapar en ogynnsam miljö för alger och havstulpaner.

De fysikaliska färgerna i sin tur, verkar till exempel genom att färgen långsamt släpper från skrovet eller genom att skapa en syrefattig miljö närmast skrovet.

Sedan de giftiga TBT-färgerna som innehöll tenn förbjöds 1989, har färgtillverkarna satsat på färger som innehåller grundämnet koppar. Men koppar påverkar också havsmiljön när den urlakas ur färgen, visar rapporter, bland annat från Stockholms universitet. Koppar finns naturligt i miljön i små mängder, men så fort mängden ökar påverkas vattenorganismerna negativt.

- Dessa färger är också miljöfarliga på sitt sätt och speciellt de som innehåller bekämpningsmedlet irgarol, säger Anneli Rudström, ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen.

De elva bottenfärgerna med det verksamma ämnet koppar som godkänts av Kemikalieinspektionen för sjöfart längs västkusten, innehåller kopparformer i olika mängd som urlakas olika fort.

- Det är inte så att bara för att färgen innehåller mycket koppar läcker den mest, utan då får man se till dygnsläckaget. När vi riskbedömer kopparprodukter drar vi alla formerna över en kam. Det gör vi eftersom det framförallt är kopparjonen som har giftverkan, i nivåer över dem som är essentiellt nödvändiga. Det är också i denna form som koppar främst blir biotillgänglig för organismer, säger Anneli Rudström.

I Östersjön är kopparfärger förbjudna sen 1999 och där finns det fler fysikaliska färger tillgängliga för båtägare.

De nya fysikaliska färgerna på marknaden behöver inget godkännande eftersom de inte innehåller några kända giftiga ämnen.

Två nya fysikaliska färger har lanserats på båtmarknaden i år, AllCoast och Neptune Formula (för ostkusten), och de ska enligt tillverkarna hindra beväxningen lika bra som kopparfärgerna.

Kemikalieinspektionen har även godkänt en bottenfärg, EcoMar, som innehåller chilipepparämnet capsaicin, som hindrar beväxning.

Ekomarine, främst för ostkusten, lanserades tidigare i år och är baserad på sojamjöl som skapar en syrefattig miljö längs skrovet.

En intensiv forskning pågår för att få fram giftfria alternativ.
Nästa år hoppas företaget I-tech som driver Marine Paint-projektet tillsammans med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet, ha fått fram tillräckliga resultat för att kunna lansera en färg med kateminer som verksamt ämne. Kateminet används i dag som avlivningsmedel för djur, men får motsatt effekt på havstulpanens larver.

Larvens ben börjar sprattla och den kan inte fästa sig vid skrovet.

På forskningsstadiet finns även FoU-projektet Marinord, där färgen innehåller en molekyl, avermectin, som dödar havstulpanen.

Nere på Myggenäs marina på Tjörn pågår vårrustningen inför sjösättningen. Sjöscouterna bygger på en ny brygga och ungdomarna hjälper till att hamra och såga. Föreningens små segelbåtar ligger på land ännu, men arbetet med att bottenmåla dem har precis börjat.

- Vi bestämde oss i år för att välja en miljövänlig färg, men den kanske inte är så miljövänlig ändå. Det är svårt att veta, säger ledaren Björn Forsman och sneglar på färgburken.

De allra flesta kemiska bottenfärger är inte märkta med kopparhalt eller läckageredovisning utan bara bekämpningsklass. Då blir det svårt att hitta den mest miljövänliga färgen.

Sjöscouterna Elin Jungevi, 16 år, och Josefin Gustafsson, 18 år, har börjat måla föreningens Tvåkrona. Den roströda färgen rinner lite.

- Vi kommer få måla flera gånger så den täcker ordentligt, den här var väldigt tunn, säger Elin Jungevi.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.