Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Peter Währborg: "Vem vinner på sjukvården?"

KRÖNIKA: Stressforskaren och tisdagskrönikören Peter Währborg är kritisk till hur sjukvårdens organisation fungerar.

Den aktuella debatten om välfärdstjänsternas huvudmannaskap har nått sitt absoluta lågvattenmärke. Med en politiskt definierad slogan "vinster i välfärden" har några politiker redan definierat problemet på sitt vanliga infernaliska och manipulerande sätt. Allt annat än statligt eller landstingskommunalt ägande är förkastligt. Politikerstyrt skall det vara. Hur evidensbaserat det nu är. Den nuvarande sjukvårdsorganisationen har väl inte rosat marknaden precis. En sjukvård som redan går på knäna skall inte förändras. Huvudmannaskapet skall behållas av den politikerklass som redan kört verksamheten i botten. Gud nåde de andra aktörer som bara är ute efter vinster. 

Debatten borde snarare handla om hur förlorarna, dvs patienterna, får vänta allt längre på att få hjälp. Den borde handla om hur den vetenskapliga kvaliteten vattnas ur allt mer. Lite försynt undrar man hur många fler sparbeting, omorganisationer och massuppsägningar vi skall uppleva innan någon utreder detta. Kanske kunde utredningen heta "förlorarna i välfärden". Jag är ganska säker på att de som hittills bedrivit verksamheten knappast skulle få fortsätta. Det är ju minst sagt anmärkningsvärt att de som kan minst om sjukvård i sjukvårdsorganisationen, dvs landstings- eller regionpolitiker, skall få fortsätta driva denna förlustverksamhet för patienterna.

Hur de så kallade välfärdstjänsterna skall finansieras i framtiden är en komplicerad fråga. Lika komplicerat är det hur dessa tjänster skall utföras och av vem. En sjukvårdskommission borde tillsättas av människor med kunskap inom de berörda områdena och utan politiska dogmer som utgångspunkt. Med all sannolikhet finns det mycket att göra för att effektivisera utförandet av dessa tjänster, men det kräver expertkunskap och insyn i verksamheten. Detsamma gäller förstås för ledningen av dessa verksamheter, nu ofta ett slags politiska kommissarier som rättar in sig i de utstakade leden. De landsting och regioner som nu driver verksamheten är stora och dyra kolosser att driva.

Peter Währborg, stressforskare och tisdagskrönikör i GP. Bild: Anders Hofgren
Peter Währborg, stressforskare och tisdagskrönikör i GP. Bild: Anders Hofgren


Några av mina patienter, som utretts inom en vecka har fått vänta i åratal på sin operation. Detta förorsakar lidande och kostnader för bl.a. långvarig sjukskrivning som inte syns i sjukvårdens resultatredovisning. Smärtan och den stress detta förorsakar flera patienter är oacceptabel.

Det är naturligtvis ingen tillfällighet att allt fler människor försöker hitta alternativa lösningar för sitt sjukvårdsbehov. Antalet tecknade privata sjukvårdsförsäkringar ökar allt mer.  Även om politikerna försöker förbjuda denna utveckling kommer människor att söka och hitta andra alternativ, åtminstone dem som har råd. Denna utveckling måste förstås ses som ett underkännande av det vårdutbud som redan finns. Samma resonemang skulle man kunna föra om skolan och andra "välfärdssektorer" i samhället. Att då svara med att förbjuda valfrihet och andra initiativ är en politisk lösning som göder konflikter och missnöjesyttringar. Jag möter alla dessa yttringar i min vardag. Människor som bara önskar snar hjälp och stöd av ett slag som samhället inte kan tillhandahålla idag.
För att åstadkomma en dräglig arbetsmiljö för dem som arbetar i vården och för att fördela det allt ökande sjukvårdsbehovet måste den misslyckade politiken ta sitt ansvar och bjuda in de experter som behövs för att skapa en fungerande sjukvård liksom entreprenörer och företrädare för patienternas intressen. Politiker skall naturligtvis vara med. Men deras dominerande ställning måste brytas, förtroendet för dem som beslutsfattare torde vara förbrukat för länge sedan.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.