Louise Lindfors Kjellberg är en av tre äldresköterskor på Wästerläkarnas äldrevårdcentral som startade 2012 med inspiration från barnavårdscentralerna. "Jag tycker om att arbeta med äldre, att få höra deras livshistorier. Här har vi tid att lära känna patienterna ordentligt", säger hon och lägger om ett sår på patienten Lisbeth Hogedal.

Här sätts de äldre patienterna i centrum

I stadsdelen Västra Göteborg driver Wästerläkarna sedan fem år en specialiserad vårdcentral för äldre över 70 år. Initiativet har blivit uppmärksammat i hela landet och prisas av såväl patienter som personal.

Lisbeth Hogedal trodde att hon hade rosfeber. Men rodnaden runt en liten svart prick på vänster underben försvann inte, trots penicillin. Pricken blev till ett bensår som inte ville läka. 
– När jag undersöktes visade det sig att min blodcirkulation var usel, bara 40 procent, säger Lisbeth Hogedal.
Efter ballongvidgning av benets blodkärl har läkningen gått bättre, men fortfarande kräver såret omläggning ett par gånger i veckan.
– Det är nog femtionde gången på ett halvår som jag är här – men de verkar inte ha ledsnat på mig än… Man hör vänner och bekanta på andra ställen som inte är nöjda, men här tycker jag att det fungerar fantastiskt, säger hon.

Louise Lindfors Kjellberg har just avslutat omläggningen av Lisbeth Hogedals ben. Bild: Anders Hofgren
Louise Lindfors Kjellberg har just avslutat omläggningen av Lisbeth Hogedals ben. Bild: Anders Hofgren

Louise Lindfors Kjellberg är en av tre äldresköterskor på Wästerläkarnas äldrevårdcentral som är en del av den vanliga vårdcentralen men fungerar som en egen enhet. När hon inte tar emot patienter på mottagningen jobbar hon med rådgivning och tidsbokning, håller kontakt med sjukhus, hemsjukvård och hemtjänst, hjälper till med recept eller gör hembesök. 
– Det är högt och lågt. Vi sköterskor fungerar verkligen som spindlar i vårdnätet. Jag värdesätter att vi arbetar som ett team här, att det alltid är öppna dörrar och inte så hierarkiskt som på många andra ställen, säger hon. 
I Wästerläkarnas fikarum har klockan hunnit bli tio. Det dagliga frukostmötet för alla anställda är över. De tre läkare som för ett par år sedan tog över driften av Wästerläkarna tar en paus för att berätta om äldrevårdcentralen.
Den grundläggande filosofin är att vården ska anpassas till patienterna, och inte tvärtom. En enkel tanke, kan tyckas. Men att på allvar sätta patienten i centrum och få en sammanhållen vård kräver en hel del anpassning och samordning. 
– Det är till oss patienterna ska vända sig i första hand, säger Henrik von Sydow, vd och verksamhetschef. 

Ägarna Fredrik Merck, Frida Ahlfors och Henrik von Sydow. Bild: Anders Hofgren
Ägarna Fredrik Merck, Frida Ahlfors och Henrik von Sydow. Bild: Anders Hofgren

Och då måste det vara smidigt, både att få en tid och att ta sig dit. När patienterna ringer möts de inte av femtielva olika knappval, utan av en sköterska som lyssnar och ger råd eller av en enkel telefonsvarare. Lokalerna har egen ingång i markplan, anpassade för permobiler och rollatorer. Flexlinjen stannar precis utanför och tack vare anpassad akustik är det lugn och ro i väntrummet där fikat står framdukat.
Men framför allt finns det mer tid. En timme vid första besöket och trekvart vid de flesta återbesök.
– Vi har upptäckt att kvalitet lönar sig. Om patienterna verkligen får tid på sig att prata om alla sina bekymmer behöver de inte komma tillbaka så ofta, säger Fredrik Merck, allmänläkare och delägare. 
Samordning är en central ingrediens i äldrevårdcentralens filosofi. Henrik von Sydow visar en yrselframkallande powerpoint över alla instanser som en vårdtagare kan behöva ha kontakt med.  
– Vi har satsat jättemycket på samverkan med kommunen. Den lokala förankringen är viktig i vårt koncept, säger han. 
Varje dag finns tid reserverad för såväl akuta som planerade hembesök. Då görs allt från samordnad vårdplanering till omläggning av sår. Och när någon skrivs ut från sjukhus får personalen veta det och kan ringa upp och diskutera till exempel medicinering. 
– Det är ofta krångel runt medicinerna. Medicinjusteringar kan ofta missuppfattas och det är viktigt att följa upp dem, säger den tredje delägaren, allmänläkaren Frida Ahlfors. 

På Wästerläkarna 70+ arbetar tre läkare, tre äldresköterskor, två undersköterskor och en medicinsk sekreterare. Det finns två laboratorier, tillgång till medicinsk fotvård och specialistkompetens inom diabetes och demens. 
– Det fungerar inte att bara sätta till en läkare och en sjuksköterska. För att lyckas måste man ta ett helhetsgrepp, säger Henrik von Sydow. 
Under Stora Samhällsgalan 2015 fick Wästerläkarnas 70+ bevis för att de lyckats. Då korades äldrevårdcentralen till det årets ”välfärdsförnyare”. 

I Skåne finns uppåt 90 vårdcentraler för äldre, både i privat och offentlig regi. Stockholm ligger i startgroparna med en lågbudgetvariant, men i Göteborg finns inga sådana planer.

Både patienter och anställda ger äldrevårdcentralen på Wästerläkarna höga betyg och verksamheten går med plus. På Närhälsan Frölunda Vårdcentral finns en liknande verksamhet med specialistläkare och sköterskor som gör hembesök, samt planerad äldremottagning inne på vårdcentralen. I övrigt tycks ingen annan av de runt 200 vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen ha anammat konceptet.

– På vissa vårdcentraler vet jag att det finns sjuksköterskor som jobbar speciellt med gruppen äldre, men jag känner inte till någon som arbetar så nischat som Wästerläkarna, säger Eva Källén, samordnare inom VG Primärvård.
Kritik har länge riktats mot primärvårdens oförmåga att ta hand om äldre och multisjuka. Under den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014” blev det tydligt att äldre med komplexa problem riskerade att hamna mellan stolarna i vårdsystemet, inte minst på grund av olika organisationers och huvudmäns brist på samverkan och kommunikation.

I Skåneregionen har man tagit fasta på kritiken. Där har nu sex av tio vårdcentraler särskilda mottagningar för 75-plussare. 55 inom den offentliga primärvården och 31 inom den privata. 
I Region Kronoberg finns sedan förra året ett projekt kallat Äldrehälsa med ”uppdraget att tänka nytt, gränslöst och sätta individen i fokus”, och i Stockholm ska alla offentliga vårdcentraler och 70 procent av de privata införa en variant av systemet. Kraven på antal anställda, öppethållande och lokaler kommer dock inte att vara lika höga som i Skåne. Där ska exempelvis en särskild telefonlinje vara öppen minst 15 timmar i veckan medan Stockholm inte kommer att ha någon minimitid.

På Wästerläkarna 70+ hinner personalen justera patienternas läkemedelslistor, något som gagnar både enskilda patienter och samhällsekonomin. 35 000 svenskar blir varje år så dåliga av sina olika mediciner att de måste läggas in på sjukhus. 
Problemet uppmärksammades av sjukvårdsminister Gabriel Wikström strax före jul. Han lade då fram ett lagförslag till en nationell läkemedelslista som på sikt ska ge vårdpersonal en samlad bild av patienternas läkemedel. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.