Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bo Jacobsson, professor vid Sahlgrenska akademin.

Övervikt under graviditeten ger större bebisar

Stor internationell studie visar: Övervikt och högt blodsocker under graviditeten gör din bebis större. Högt blodtryck däremot gör den mindre.

Sahlgrenska akademin har medverkat i ett stort internationellt forskningssamarbete under ledning av universitet i Exeter och Bristol. Forskningen har kunnat visa att övervikt och höga blodsockernivåer under graviditeten påverkar barnets storlek– ju större mamman är desto större blir alltså barnet.

– Ja så är det. Ju mer avvikande blodsockervärde desto större barn, säger Bo Jacobsson, professor vid Sahlgrenska akademin som arbetat med studien.

Att stora mammor föder större barn har länge varit känt, men inte att specifika genetiska faktorer som blodsockernivå, övervikt och högt blodtryck hos mamman påverkar barnets storlek.

På vilket sätt är stora barn ett problem?

– Man ser en ökad risk för förlossningskomplikationer, långvariga förlossningar där kejsarsnitt är vanligare. Och att barnet får andningsstörningar och lågt blodsocker, säger Jacobsson.

Till skillnad från vissa andra studier visar den nya studien att moderns blodfetter, som också är relaterade till övervikt, inte är avgörande för barnets födelsevikt. Forskarna kunde också se att högt blodtryck gör att nyfödda barn blir mindre, vilket är intressant eftersom fetma och högt blodtryck ofta går hand i hand. Effekten kan då bli att barnets storlek påverkas åt båda håll samtidigt.

– Vi kan tänka oss en överviktig mamma som både har en rubbad sockerbalans och ett högt blodtryck, där verkar orsakssambanden åt båda hållen. Det betyder att det finns anledning att forska vidare på vad detta och se på andra orsakssamband, säger Jacobsson.

Nu hoppas man att den nya kunskapen kan användas för att minska antalet barn som föds för stora eller för små på sikt. Det berättar doktor Rachel Freathy i ett pressmeddelande, en av forskningsledarna vid Exeter Medical School.

Bo Jacobsson tycker att det finns anledning att titta på hur barn som är stora vid förlossningen påverkas senare i livet, till exempel om det finns en ökad risk för hjärt– och kärlsjukdomar.

Ska man vara orolig som överviktig förälder med höga blodsockervärden?

– Jag tycker det är viktigt att ta till sig de kostråd och råd om fysisk aktivitet som finns i samhället. Det har betydelse för graviditetsutfallet men det skapar också dåligt samvete hos föräldrar– och det vill jag inte göra.

FAKTA: Forskningsstudien

Forskningen baseras på 18 olika genomförda studier med data från mer än 30 000 friska kvinnor och deras barn.

Barnen är födda mellan 1929 och 2013 och alla medverkande mammor var av europeisk härkomst.

De studerade vikten hos alla barn vid födseln och de undersökte genetiska variationer kopplat till moderns BMI (body mass index), blodsocker, lipidnivåer och blodtryck, tillsammans med mätningar av dessa egenskaper i samband med graviditet.

Det är det internationella forskningssamarbetet The Early Growth Genetics Consortium, som ligger bakom studien, med forskare från Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Norge, Finland, Sverige, Tyskland, USA, Australien och Kanada.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.