Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Även äldre riskerar att drabbas av ätstörningar.

Äldre kan drabbas av ätstörningar

Kan äldre drabbas av ätstörningar? Lika många över 80 år uppskattas ha anorexia som i gruppen 22-32 år. Men mörkertalet kan vara stort – och fortfarande är vården främst inriktad på unga.

Redan för tio år sedan varnade österrikiska forskare för att även medelålders och äldre är missnöjda med sin kropp och vikt. Och en del av dem drabbas av ätstörningar. Av 475 slumpmässigt utvalda kvinnor mellan 60-70 år var 60 procent att missnöjda med sina kroppar. Fyra procent uppfyllde kriterierna för en ätstörningsdiagnos. Ytterligare fyra procent uppfyllde ett men inte alla kriterier för anorexi eller bulimi.
Idealbilden av den smala kroppen tycks alltså inte försvinna med åldern. Samtidigt varnar forskarna för att viktminskning och aptitförändringar kan uppstå av olika sjukdomar som är vanligare bland äldre vuxna. Därför kan diagnosen bli en utmaning.
Men även personer som är över 80 år kan drabbas, visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och Stockholms läns landsting. Här framgår bland annat att det är lika många personer över 80 år som uppskattas ha anorexia som i gruppen 22-32 år. Samt att det totala vårdbehovet i absoluta tal troligen är större i åldrarna från tjugoårsåldern och uppåt. Och mörkertalet kan vara stort – ofta undviker de som drabbats av en ätstörning att söka sig till vården. 
Samtidigt konstaterar författarna att ätstörningsvården i dagsläget fortfarande är tydligt inriktad på barn och ungdomar.
Jennie Ahrén, forskare vid Karolinska institutet, är en av författarna bakom rapporten.
– Traditionellt har ätstörningar främst uppmärksammats och behandlats hos unga kvinnor. Nästan alla texter, såväl populärvetenskapliga som akademiska, beskriver hur vanligt det är att just den gruppen drabbas. I media har bilden av en ätstörning dessutom ofta jämställts med en utseendefixering. I den kontexten är det inte konstigt att vissa individer aldrig dyker upp inom ätstörningsvården. Idag vet vi att ätstörningar kan drabba såväl kvinnor som män, i olika åldrar, berättar hon.


I rapporten framgår att det totala vårdbehovet troligen är större i åldrarna från tjugoårsåldern och uppåt.
– Vad gäller gruppen ”äldre” finns en rad svårigheter i att bedöma vad som är del i ett normalt åldrande och vad som kan vara tecken på sjukdom. Viktnedgång och aptitlöshet kan självklart vara en naturlig del av att bli äldre. Samtidigt kan en tidigare ätstörning triggas i samband med omvälvande förändringar i livet. Den som drabbades av sjukdomen före 1970 hade relativt sett en mycket liten möjlighet att få medicinsk vägledning eller en diagnos. Det innebär att det bland äldre idag kan finnas individer som har haft en obehandlad ätstörning tidigare i livet, och som sannolikt löper risk att drabbas av återfall.
En individ som uppfyller de diagnostiska kriterierna för anorexia nervosa (undervikt, förnekar allvaret i den låga vikten, störd kroppsuppfattning samt håller igen med maten och/eller motionerar överdrivet) har sannolikt en ätstörning, säger Jennie Ahrén.
– Om någon avstår från att söka vård för att den allmänna uppfattningen är att bara unga kvinnor drabbas, så är det mycket olyckligt. Om representanter för vården anser att de fångar upp nästan alla som har en ätstörning, så är det än mer problematiskt. Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom som utan behandling kan innebära livslångt lidande.
Hennes kollega Josefin Sundin i det tvärvetenskapliga forskarteamet PRIME Health på Karolinska Institutet arbetar nu vidare med rapportmaterialet. Hon konstaterar bland annat att ätstörningar är vanligare bland män än vad som brukar rapporteras i media. Och en betydande andel äldre, särskilt i åldern 80 och äldre, själv-rapporterar symptom som viktkontrollerande beteenden och skev kroppsuppfattning.
Men Andreas Birgergård, docent och enhetschef vid KÄTS, Centrum för psykiatriforskning i Stockholm, har synpunkter på rapporten.
– Det verkar väldigt osannolikt att det skulle finnas ätstörningar i den åldern. Det skulle vara en världsnyhet i så fall. Det är möjligt att det förekommer ibland hos vissa, men det verkar osannolikt att exempelvis anorexia skulle debutera då.
Men om man har en oupptäckt diagnos sedan tidigare i livet?
– Då borde det ha upptäckts tidigare. Enligt bland annat en schweizisk studie avtar istället ätstörningar upp till 65 års ålder. Den vanligaste åldern för insjuknande är 15-40 år beroende på diagnos, därefter avtar och försvinner symptomen i takt med att sjudomen läker ut.
Det har hittills gjorts få studier inom området. Men enligt en av dem, en amerikansk studie av 1 800 kvinnor över 50 år, tycks kroppsideal och självbild inte ha så mycket med ålder att göra. Kraven är stora på äldre kvinnor att se yngre ut och se ut som att de inte åldras. Enligt studien var två tredjedelar missnöjda med sitt utseende. Och 70 procent av deltagarna angav att de försöker gå ner i vikt.
Vidare tvingade åtta procent sig själva att ”tömmas” efter att ha ätit (laxermedel, kräkningar). 3,5 procent hetsåt. Cynthia Bulik, en av världens ledande forskare på ätstörningar och som är ansvarig för studien, varnar för att förekomsten av en del ätstörningar hos vuxna ökar, och att dessa störningar kan vara dödliga.
– Studien är relevant och viktig. Upplevda krav på att se ut på ett visst sätt och smala kroppsideal är riskfaktorer för att utveckla en ätstörning, säger Jennie Ahrén.
Studien verkar vara OK utförd, instämmer Andreas Birgergård.
– Men det är ju värt att notera att de bekymmer kvinnorna uttrycker hängde ihop med ålder (ju yngre desto mer) och BMI, som författarna också påpekar. En del av deras upptagenhet med vikt kan ha varit medicinskt motiverad. Att 70 procent försökte gå ner i vikt ska ställas i relation till att drygt 56 procent var överviktiga eller hade fetma, säger han.
– Men visst finns problemen även bland äldre, och vi har möjligen sett små tecken på att ätstörning kryper lite uppåt i åldrarna i våra register också. Inte till höga åldrar och inget som egentligen antyder förändrade uppskattningar av epidemiologisk prevalens, men ändå.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.