Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Thomas Olsson har slagit sig ner framför ett av konstverken i en av korridorerna på det gamla fängelset i Mariestad som nu har renoverats och blivit hotell. Bild: Kent Eikeland
Thomas Olsson har slagit sig ner framför ett av konstverken i en av korridorerna på det gamla fängelset i Mariestad som nu har renoverats och blivit hotell. Bild: Kent Eikeland

Fängslande konst får Thomas engagerad

Landets förmodligen mest fängslande konst finns i ett nyrenoverat hotell i Mariestad. I det tidigare fängelset har fångarna fått möjlighet att med pensel och färg visa sina färdigheter på de gamla bastanta stenväggarna.

Mariestadsanstalten byggdes redan på 1840-talet och var i bruk fram till 2010. Efter att anstalten med sina 96 celler lagts ned inleddes ett omfattande renoveringsarbete. Fängelset bytte inriktning och är nu ett kombinerat hotell och vandrarhem.

När den danske författaren HC Andersen 1849 besökte den stora vita byggnaden, alldeles invid Vänerns strand, kallade han det för “ett vackert lustslott”.

Fastigheten, som ligger vid Tidans utlopp i utkanten av Mariestad, är sedan många år tillbaka klassad som byggnadsminne i Skaraborgs län.

Och det har medfört att den omfattande renoveringen har varit tvungen att ske med varsam hand och i nära samarbete med länsstyrelsen.

Med ledningens goda minne

I ett tidigt skede väcktes frågan om vad som kunde göras för att bevara de mycket vackra och avancerade målningarna som prydde flera av de vitkalkade korridorsväggarna. Konstverken är ursprungligen målade av fångar med anstaltsledningens godkännande.

– Tillsammans med fängelsepersonal fick de intagna till och med gå ut på stan och köpa färg, berättar Thomas Olsson, som under flera år arbetade med att utbilda de intagna fångarna i framför allt möbelsnickeriets svåra konst.

Numera är han pensionerad, men har inte släppt kontakten med sin gamla arbetsplats. Fortfarande lägger han ner ett omfattande arbete när det gäller att dokumentera konsten och den nyrenoverade byggnadens historik.

Mannen bakom träramarna

Det är för övrigt Thomas Olsson som har snickrat ihop träramarna runt de stora konstverken som pryder väggarna.

Flera av verken fanns redan när han började arbeta på anstalten. Thomas minns hur han imponerades av den höga klass målningarna höll. Även fängelsets nya ägare Rikard Leu, som tillsammans med sin familj köpte den gamla fastigheten 2014, är överväldigad.

– Möjligheten för de intagna att ägna sig åt konstprojekt under sin fängelsevistelse visar vilken human inställning de svenska myndigheterna hade och har till kriminalvård, konstaterar han.

Thomas Olsson och hotellägaren Rikard Leu diskuterar några av verken på väggarna utanför de gamla före detta fängelsecellerna som nu har gjorts om till hotellrum.. Bild: Kent Eikeland
Thomas Olsson och hotellägaren Rikard Leu diskuterar några av verken på väggarna utanför de gamla före detta fängelsecellerna som nu har gjorts om till hotellrum.. Bild: Kent Eikeland

Innan familjen Leu efter budgivning förvärvade fastigheten, hade Bert Karlsson visat intresse för det vackert belägna fängelset. Hans tanke var att bygga om fastigheten till ett asylboende.

Men i stället blev det alltså familjen Leu som blev ägare till det gamla fängelset och som efter fyra års renovering kunde öppna ett kombinerat hotell och vandrarhem för knappt ett halvår sedan.

Historiska konstvandringar

Rikard delar sitt stora konstintresse med Thomas Olsson och tillsammans arrangerar de historiska konstvandringar i det gamla före detta fängelset. Intresset från allmänhetens sida har varit stort. Konstvandringarna har hittills snabbt blivit fullbokade.

– Som komplement till vandringarna tänker vi nästa år göra ett litet museum där besökarna kommer att få en inblick i hur det kunde vara att avtjäna straff under den nära 170 år långa period som byggnaden fungerade som fängelse, berättar Thomas Olsson.

I samband med renoveringen visade de ansvariga för fängelsemuseet i Gävle intresse för ett av konstverken på Mariestadsanstalten De ville helt sonika bila loss ett av konstverken och fixa till hålet genom att mura upp en ny vanlig vägg istället. Men planerna stoppades.

Det går inte ta miste på Thomas Olssons stora engagemang när det gäller bevarandet av den gamla fängelsebyggnaden och de unika konstverken.

– Det är mycket tack vare Thomas som det tidigare fängelset nu har blivit en stor kulturskatt. Han har lagt ner mycket tid och energi för att se till att allt av värde bevaras, konstaterar Rickard som även vill passa på att ge länsantikvarieämbetet en eloge för deras samarbetsvilja.

I sin iver att få till stånd en så komplett historik som möjligt har Thomas Olsson under årens lopp även haft kontakt med några av de fångar som har målat de stora väggmålningarna.

– Men allt eftersom tiden gick blev det allt glesare mellan samtalen. Jag vet inte ens vilka av dem som fortfarande är i livet, konstaterar Thomas Olsson.

Thomas Olsson

Ålder: 64 år.

Familj: Hustrun Kerstin, två barn och fem barnbarn.

Yrke: Pensionerad möbelsnickare som framförallt har arbetat med att utbllda intagna på Mariestadsanstalten i möbelsnickeriets svåra konst.

Fridtidsintresse: Historia.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.