Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anders Piltz, lördagskrönikör i GP.

"Demokrati och yttrandefrihet borde vara självklart"

KRÖNIKA: Tänk om sådant som demokrati, yttrandefrihet, tolerans och tron på alla människors lika värde blev något så självklart att ingen vettig människa någonstans ifrågasatte dem, skriver Anders Piltz i sin lördagskrönika.

De flesta mänskliga påfund blir aldrig fullkomliga. Men märkligt nog har en del ändå blivit så bra att ingen längre tror att de kan bli bättre. Schackspelet är särskilt märkvärdigt: reglerna fick sin form redan på medeltiden och har knappast ändrats sedan dess. Schacket tycks ha nått sin fullkomning, sitt optimum. Tiden har bevisat att vissa konventioner är hållbara i längden.
Amerikanskan Elisabeth Achelis (1880-1973) vigde sitt liv åt att införa en ny världskalender. Hon irriterade sig på att åren och månaderna var olika långa. Hon reste runt världen och vann visst gehör för sina idéer. Hade hon nått målet, då hade alla år börjat på en söndag, och jag hade alltid firat min födelsedag på en torsdag. 

Ett antal revolutionärer ville ta kontroll över tiden och historiens gång genom att införa en ny tideräkning, för att markera att en ny era inletts. 
Hade den franska revolutionskalendern slagit igenom hade vi idag skrivit 11 thermidor i stället för 30 juli. Veckan skulle ha haft tio dagar, dygnet tio timmar, timmen hundra minuter, minuten hundra sekunder. År 1 räknades från 22 september 1792. Fascisterna i Italien började sin nya epok 28 oktober 1922. De röda khmererna i Kampuchea talade om maktövertagandet 1975 som år noll. Vi får vara tacksamma att de nya tideräkningarna inte slog igenom och att vi slipper räkna om siffrorna i historieböckerna.

Detta standardiseringsraseri ter sig numera obegripligt, och ingen funderar allvarligt på att ersätta den kalender som påven Gregorius XIII införde 1582, trots dess ojämnheter.
Är det inte en poäng (och en rättvisefråga) att födelsedagarna flyttar sig i veckan? Är det inte en psykologisk hjälp att vintermånaden februari är kortare än andra? Liksom att påsken inträffar olika tidigt år från år, alldeles som den första snödroppen och trandansen. Vore allt förutsägbart och under total kontroll blev livet outhärdligt.
Ingen ifrågasätter sjudagarsveckan, elektricitetens standardisering eller schackspelets regler och kräver tiodagarsvecka, spänningshöjning eller nya regler för rockad. 
Tänk om sådant som demokrati, yttrandefrihet, tolerans och tron på alla människors lika värde blev något så självklart att ingen vettig människa någonstans ifrågasatte dem, utan på sin höjd föreslog förfinade metoder och effektivisering av hur dessa goda ting ska tillämpas och säkras. 

I historiens spegel ser vi att dessa dygder är de enda hållbara i längden, jämfört med konkurrerande modeller. 
Men de bygger på och garanteras av människors högst personliga övertygelse, som i varje generation måste erövras, fostras fram och aldrig kan tas för given.    

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.