Värt att betala för att slippa ansvar

ANNONS

Sedan år 2000 måste alla som ska bygga småhus ha en färdigställandeförsäkring som ska träda in om exempelvis entreprenören går i konkurs.

Försäkringsbolaget Gar-bo är specialiserat på försäkringar som gäller byggfel och färdigställande. Här finns stor erfarenhet av husbyggen som gått snett och chefen Lennarth Åstrand ser flera saker när det gäller huset i Nol som kunde hanterats annorlunda, exempelvis att det finns två avtal, ett med Skidstahus och ett med Tjörns byggtjänst.

- Hade det bara funnits avtal med Skidstahus så hade man inte drabbats av entreprenörens konkurs. Då hade Skidstahus fått lösa det här.

Vad många inte tänker på i det sammanhanget är att man som byggherre tar på sig ett samordningsansvar. Det sägs ofta att säljaren hjälper till och samordnar, men när det väl bränner till och blir juridik av det, då står man där med två avtal.

ANNONS

- Det blir ofta lite dyrare med ett avtal där allt är inkluderat, men det beror ju på att någon tar på sig samordningsansvaret och gör ett jobb för det. Man prutar gärna bort de där 75 000 eller 100 000 kronorna som samordningen kostar.

Gäller försäkringen om man gör saker på egen hand eller anlitar egna entreprenörer?

- Försäkringen omfattar bara entreprenadavtal som är anmälda hit. Vi är noga med att föra in dessa i vårt försäkringsbrev. Arbeten som man gör själv omfattas inte av försäkringen.

Hur ska man göra med betalningen?

- Det är viktigt att man inte betalar för mer än det som är utfört, att man betalar efter en betalningsplan som är prestationsbunden. Det innebär att om huset inte är färdigt så bör det ju rimligen finnas en summa pengar kvar. Den får man i första hand använda för att få fixat återstående arbeten och de reparationer som kan behövas.

Vad kan i övrigt en "byggherre" göra?

- Som konsument tänker man kanske inte i alla lägen på vad man ger sig in i. Att man i vissa lägen bör rådfråga nån byggkonsult, att man har någon som kontrollerar det jobb som görs. Får man en faktura på 200 000 kronor, så gäller det att kunna bedöma om jobben är gjorda som svarar mot detta. Kan man inte det så får man skaffa sig hjälp på något sätt.

ANNONS

Något mer?

- Ta upplysning på dem som man jobbar med. Att man är lite striktare och rationellare och inte går för mycket på känslor.

* Ta in offerter och referenser innan du väljer entreprenör. En bra referens kan vara att besöka ett eller flera hus som entreprenören byggt och prata med dem som bor där.

* Myndigheter som kan ha uppgifter om säljare/entreprenör och husfirma är Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.

*Kontrollera att den du väljer känner till Sveriges Byggindustriers etiska regler.

Källa: Konsumentverkets hemsida: http://www.boende.konsumentverket.se

ANNONS