Pool en het, våt dröm

ANNONS
|

Placeringen av poolen är viktig. Det bästa är om den kan ligga i söderläge eller i sydväst, ju soligare läge desto trevligare och desto

lägre uppvärmningskostnader.

- För att värma upp en 4 x 8 meter pool till 27-28 grader en hel säsong får man räkna med att elkostnaden blir 6 000-8 000 kronor, säger Jan Hentzer på Poolhuset i Norrköping.

Ett poolskydd måste man också ha. De finns i olika varianter, med eller utan

automatik. Det ligger tätt över vattenytan och då behövs inte ett avgränsande staket. Samma skydd används också som vintertäckning.

Ett skydd eller staket är ett lagkrav men ett skydd innebär också att vattenavdunstningen minskar, att det blir mindre skräp och klorförbrukning. Är du noggrann med att täcka poolen så fort du slutat bada så sparar det också mycket energi.

ANNONS

Vilken temperatur man föredrar är en smaksak. Nu är värmepump vanligt.

Elpatron finns också samt solfångare. För en 4 x 8 meters pool krävs fyra solpaneler på 3 x 1,20 meter vardera. De får sättas på hustaket utan att lov krävs. Solfångare måste kompletteras med elpatron de dagar då solen inte behagar visa sig.

Poolen ska också vara vind- och insynsskyddad. Väljer du plank så tänk på att de alltid kräver bygglov. Det är också bra om det inte finns stora träd i närheten. Löv i en pool är inte kul.

Vanligtvis behövs inte bygglov om poolen ligger maximalt 59 centimeter över markytan. Detsamma gäller om marken är så kallad prickmark, men ring alltid till din kommuns bygglovsavdelning och kontrollera din kommuns regler.

En nergrävd så kallad markpool ser

exklusivare ut och urvalet av former är också större. I princip kan du få en nergrävd pool i vilket utseende du vill. De kan också lätt via stödmurar eller utfyllnad anpassas till en starkt sluttande tomt. En pool ovan mark märks mera i trädgården men medför att grävning eller sprängning minimeras. Totalpriset blir lägre då schaktarbetet inte är lika omfattande.

Andra faktorer som påverkar priset är om massorna måste forslas bort eller om man kan placera ut dem på tomten. Sprängning kan också ibland behövas. Alla pooler kräver markarbete, de ska alla stå på en väl packad grusbädd. Fyllnadsmaterialet är oerhört viktigt.

ANNONS

Kakelklädda pooler är inte realistiskt för många, de kräver en dyr gjuten stomme och måste alltid tömmas vintertid. I dag är det så kallad poolduk, liner, som gäller. Förr var duken tunnare, 0,25 millimeter, men innehöll bly och kadmium. De nya dukarna, som är fria från dessa ämnen, är tjockare, 0,75 millimeter. Linern är lätt att underhålla, det går att laga den om ett hål uppstår, även om poolen är vattenfylld, och den går också lätt att byta ut. Man beräknar att linern håller i 10-15 år.

Så är det formen. - Det går mode i form, säger Mats Hartelyus på Poolkungen i Göteborg. Förra året var det vår mjukt formade pool kallad åttan som sålde bäst, i år är det den rektangulära på 4 x 8 meter. Men med en oregelbunden form blir det också svårare att ha ett mer eller mindre automatiskt poolöverdrag, oftast måste man dra över det med egen handkraft och sträcka fast det med stroppar.

I den rektangulära poolen på 4 x 8 meter kan man även motionssimma. Kompletterad med en jetstream som ger motstånd kan man i princip simma på stället i en mindre pool. Det finns jetstreams som har olika hastigheter, för motions- eller tävlingssim. Djupet varierar mellan 1,40 och djupare. Det klarar det mesta utom hopp från trampolin.

ANNONS

Ytan runt poolen är viktig för intrycket och känslan när man ska bada. Vanligast är trätrall eller stenplattor, då slipper man att få en massa gräs och jord ner i poolen. Trä är billigare men kräver mer årligt underhåll än sten. Många trädgårdsanläggare rekommenderar en betongsten. Då kan man få tätare skarvar mellan stenarna och därmed mindre sand som sipprar fram mellan dem.

Poolen ska aldrig tömmas, vattnet i den gör att den blir självbärande. Du fyller den med vatten från utekranen med hjälp av en helt vanligt trädgårdsslang, alternativt beställer vatten via tankbil. Sedan kräver den löpande skötsel och visst underhåll. Vattnet ska hållas rent. Klor är vanligaste desinfektionsmedlet, vattnet renas också mekaniskt i ett sandfilter. Med en håv plockar man upp löv och annat skräp som fallit ner i vattnet. Det finns också automatiska pooldammsugare. Kostnaden för kemikalier brukar vara cirka 500 kronor per månad.

Vid säsongstart och slutet av våren respektive hösten tar det lite längre tid. Pumpen kan vara kvar i pumphuset som ligger nergrävt i anslutning till poolen. Det utrymmet är cirka en kvadratmeter stort.

En 4 x 8 meters pool med överdrag, trappa och värmepump men utan jetstream kostar i dag cirka 170 000. Schaktning, montering, el, utfyllnad samt andra omliggande markarbeten brukar gå på lika mycket om man anlitar hjälp.

ANNONS

Hur lång tid tar det innan poolen kan tas i bruk? Cirka en och en halv vecka från schaktning till första doppet, om allt löper planenligt. Men från första tanken på en pool tills det att den finns på plats bör det faktiskt ta två-tre år säger de poolförsäljare vi talat med.

En bra tid att bygga sin pool är faktiskt på sensommaren. Men de flesta kunder ringer i maj, när solen börjar värma. Då vill alla ha en pool på stört.

Diskutera noga inom familjen, ta in offerter från flera företag och se till att de gör hembesök och titta på alternativa placeringar på to1mten och beställ sedan din pool innan majsolen dyker upp. För då får du bättre service.

ANNONS