Ängens blommor är riktiga dragplåster för fjärilar och bin.
Ängens blommor är riktiga dragplåster för fjärilar och bin.

Plantera din egen midsommaräng

ANNONS
|

Ängen är en bit älskad svensk natur som framkallar minnen av barfotavandring under barndomens oändliga sommarlov. Men den symboliserar också frihet och avkopplande picknick med filt och matkorg. Själva ängsblommorna är djupt rotade i vårt svenska kulturarv, bland annat genom midsommartraditionen att lägga sju sorter under huvudkudden om man vill drömma om sin tillkommande.

Insats för miljön

Men i takt med att ängsmarkerna minskar är många av våra vilda blommor på väg bort ur den svenska floran. Därför skapar den som anlägger en äng i sin trädgård inte bara en njutning för ögat utan gör även en insats för att bevara den biologiska mångfalden.

ANNONS

Det kan också vara en av anledningarna till att vi nu ser fler vilda inslag skapade av världsledande landskapsarkitekter. Ett exempel är Christopher Bradley-Holes visningsträdgård, med strikt buxbom som kontrasterades mot ängslika partier, som kammade hem en av guldmedaljerna på Chelsea Flower Show i maj månad.

Samla fröer

Egentligen är ängen en gräsmark där man odlar vinterfoder till djuren. En riktig fin gammal äng har aldrig gödslats, kalkats, plöjts, dikats eller såtts in med främmande växtslag.

Där hittar du blommor som kattfot, blåklocka, luktviol, prästkrage, akleja, mandelblom och humleblomster för att nämna några. Men växterna kan variera beroende på vilken del av landet man bor i och vilken typ av jord man har i sin omgivning. Ett tips är att samla fröer i trakten där man bor. Eftersom växterna redan existerar i området kommer de med stor säkerhet att etablera sig även i din trädgård.

Lättskött

Ängen kan också anläggas på olika sätt. Antingen genom frösådd eller plantering. Det kan också ske genom en kombination av dem båda. Att anlägga en äng tar tid men det är välinvesterade timmar eftersom man inte behöver klippa den en gång i veckan. Snarare handlar det om någon gång per säsong beroende på hur man vill att ängen ska se ut.

ANNONS

Ibland ser man också ängen i kombination med klippta ytor, förslagsvis i ett rutsystem. Eller så klipper man en bård runt om ängen. En sådan klippning adderar en arbetad känsla till platsen samtidigt som något av den vilda känslan försvinner.

Lång blomning

Hur man än väljer att sköta sin äng ger den med tiden en lång och fin blomning under större delen av säsongen, med ett minimum av skötsel. Dessutom får du garanterat sällskap i din trädgård eftersom ängsblommorna är magneter för fjärilar och bin.

Fakta/ Så här skapar du din äng

Förberedelser: Välj en solig plats i trädgården där jorden är något mager men väldränerad. Bäst resultat får du dessutom om kväve- och fosforhalten i jorden är så låg som möjligt. Avlägsna flerårigt rotogräs såsom kvickrot, tistlar, nässlor och kirskål.

Anläggning: Det bästa resultatet får man om man sår ängen på sensommaren eftersom man inte behöver vattna lika mycket då luftfuktigheten är högre. Sommaren kan man ägna åt förberedelser. Om man vill att ängen ska blomma redan första året kan man kombinera sådden med plantering. Planteringen kan ske under hela säsongen.

Skötsel: Om man sköter ängen i början blir resultatet bra. Det första året kan ängen upplevas som gles med ettåriga ogräs. Men misströsta inte. Flera ängsblommor gror och växer långsamt och är därför svåra att upptäcka. Klipp ogräset på en decimeters höjd innan fröet mognat om du störs av det. Under det andra året minskar ogräset samtidigt som ängsblommorna börjar blomma. Därefter behöver man endast slå ängen en gång per säsong med röjsåg, lie eller knivslåttermaskin. Undvik att använda trimmer med nylonsnöre eftersom det sliter sönder ängsblommorna. (TT Spektra)

ANNONS
ANNONS