Ibland är skillnaden i elpris mycket stor mellan dag och natt.
Ibland är skillnaden i elpris mycket stor mellan dag och natt.

Okända sättet att sänka elkostnaden

ANNONS
|

De flesta märker det inte, men strömmen kostar olika mycket under dygnet. Den är billigast på natten och dyrast vid 17-tiden på vardagar när folk kommer hem och börjar laga mat.

Ibland är skillnaden mycket stor – i slutet av oktober var nattpriset på spotmarknaden bara 3 öre per kilowattimma. Dagpriset var det tiodubbla.

Läs också: Anders sparar tusenlappar på timtaxan

Detta syns inte på en vanlig elräkning. Om du har vad som kallas rörligt elpris betalar du i själva verket ett snittpris per månad.

Men sedan ett par år tillbaka har konsumenterna rätt att få rörligt timpris. Man kan alltså spara pengar genom att flytta en del av sin förbrukning till lågpristid.

ANNONS

–Vi kan köpa el på rea varje dag. Med enkla metoder sänker man kostnaden en hel del, säger Nils-Gunnar From, vd på Storuman energi, ett bolag som går i bräschen för den här typen av avtal.

Hur mycket sparar man i praktiken?

–Jag pratade nyligen med en kund som fått ner sitt pris med 6 öre per kilowattimme. Om du förbrukar mycket motsvarar det cirka 1500 kronor om året, berättar Nils-Gunnar From.

Det finns också en miljöaspekt. Om kunderna ändrar sitt beteende kapas topparna i elförbrukningen. Då används också mindre ström gjord på fossila bränslen, som smutsar ner miljön.

–När du använder el på natten är det ofta vattenkraft. På dagen är det ofta gasturbin, säger From.

Experterna tror att svängningarna kommer att öka. Orsaken är bland annat att vindkraftverken byggs ut och deras produktionen är svår att anpassa till efterfrågan. I vindkraftlandet Danmark pendlar elpriset så mycket att det ibland går under noll (se faktaruta).

Ändå är det väldigt få som har timtaxa. Hos Storuman energi, som aktivt marknadsför avtalen, är det drygt fem procent av kunderna. I hela Sverige är det några promille.

–Man tror att det är krångligare än det är. Den normale konsumenten har inte något större intresse för elmätning, lyder Froms förklaring.

ANNONS

En annan faktor är att reformen mest lönar sig för villaägare med elvärme. Bor du i lägenhet är besparingen blygsam.

En tredje faktor är elbolagens ointresse. Mer än 30 företag har timavtal men de är ofta svåra att hitta på hemsidorna, ibland nämns de inte alls.

–Avtalen är lite osynliga och det är svårt för kunden att förstå om det lönar sig. Elhandlarna är inte så aktiva, säger Sara Sundberg, avdelningschef för konsumenträtt på Energimarknadsinspektionen.

Vad krävs för att det ska löna sig?

–Att du har en förbrukning som du kan förskjuta, exempelvis en värmeanläggning som du kan tidsstyra. Bland dagens timkunder tror jag att det finns många som ligger i teknisk framkant.

Har den här reformen lyckats?

–Den tänkta samhällsnyttan är att vi ska jämna ut topparna i förbrukningen och dämpa prissvängningarna. Jag kan inte säga att vi har nått det målet. Ska vi nå ända fram krävs det teknisk utveckling.

När slår timtaxan igenom?

–Väldigt svårt att säga. Det kommer att ta tid, svarar Sara Sundberg.

Till sist: Vad innebär lågt spotpris för kunder med timpris? När spotpriset går ner till 3 öre, som i vårt exempel från oktober, blir konsumentpriset med skatter och påslag omkring 50 öre per kilowattimma. När spotpriset går upp till 30 öre på eftermiddagen får kunden betala i runda tal 85 öre. Årsavgift och nätavgift är inte inräknade.

ANNONS

Fakta: Mindre än en procent har timtaxa

• 40 procent av svenskarna känner till att det finns timprisavtal för el. Det visar Energibarometern från TNS Sifo för sista kvartalet 2014.

• Färre utnyttjar möjligheten. En rapport från Energimarknadsinspektionen (EI) i februari i fjol visade att antalet timkunder var 8600 vilket motsvarar 0,2 procent av hushållen. EI tror inte att det skett någon stor förändring sedan dess.

Fakta: Så mycket kan priset variera

• Vi kollade hur spotpriset på el varierade under ett dygn, 28 oktober 2014.

• Den stora sänkningen av priset inleddes vid klockan 22. Den stora häöjning kom vid 05.30.

• Klockan 02 på natten kostade en kilowattimme 2,8 öre - klockan 17-18 var den uppe i 29,4 öre.

• Priserna gäller elområde 3 dit Göteborg och större delen av Västra Götaland samt Kungsbacka och Varberg hör.

• Skatter och elbolagens påslag ingår inte.

Källa: Storuman Energi

ANNONS