Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

En skiss där Centralstationen är flyttad till Gårda, Götaleden är delvis överbyggd och banvallen har befolkats av bostadshus och butiker. Men byggs Västlänken som planerat så är det sedan för sent, skriver arkitekterna Gunnar Anjou och Gunnar Werner.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Lejonstaden kan ge upptill 20 000 nya lägenheter

Bygg inte Västlänken som tänkt, det cementerar en gammal stadsbyggnad som avskiljer och upptar värdefull mark. Flytta i stället Centralstationen till Gårda och låt göteborgarna befolka den gamla bangården, skriver arkitekterna Gunnar Anjou och Gunnar Werner.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg har en otrolig tillgång i ett centralt mycket stort markområde som kan nyttjas mycket bättre än vad som görs i dag. Ett område som användes för omlastning av gods mellan tåg och lastbil med stora trafikytor helt öde på kvällstid. Här finns en stor bangård med järnvägsspår till Göteborgs Central som annekterat värdefull mark mitt i staden. Detta är Gullbergsvass som i dag är otillgängligt och ogästvänligt och avskiljer stora delar av centrum från vattenkontakt med Göta älv.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Här kan en ny stadsdel skapas på en yta betydligt större än staden innanför Vallgraven med plats för upptill 20 000 lägenheter. Tänk att kunna bo centralt i stan i en ny lugn stadsdel med gång- avstånd till handel, kultur och restauranger med välfungerande kollektivtrafik och snabbspårväg i närheten. Drottningtorget får en ny funktion som ett entrétorg till Lejonstaden.

Inga spårbarriärer

Här skapas en tät, hållbar, grön blandstad med handel, kontor och bostäder där bland annat icke bilberoende miljömedvetna ungdomar kan känna sig hemma. Här kan många göteborgare bo i stället för att, som i dag, flytta ut till kranskommunerna på grund av bostadsbrist i Göteborg. Här byggs en stadsdel som naturligt länkas ihop med Stampen och Norra Gårda utan barriärskapande spårområden. Kontakter etableras via Alströmergatan, Odinsplatsen och Polhemsplatsen. Lejonstaden tillför bostäder till ett under kvällstid delvis öde handels- och kontorsområde.

Götaleden kommer att grävas ner mellan Lilla Bommen och Gasklockan och tillgängligheten till Drömmarnas kaj vid Göta älv blir enastående. Hela vattenområdet kan utvecklas till ett göteborgskt Nyhavn med restauranger och pubar. Kanske kan kanaler byggas in i det som en gång var ett träskområde och berika boendet.

Skansen Lejonet blir åter en del av staden

Här i Lejonstaden finns en enorm potential för stadsutveckling som måste tas tillvara. Skansen Lejonet, som är en av Göteborgs viktigaste kulturbyggnader, är i dag otillgänglig mitt bland järnvägsspåren. Vi öppnar upp och skapar ett parkområde från Skansen Lejonet, i en grön axel med porlande vatten, västerut mot Lilla Bommen. Längs grönområdet löper en bred boulevard från Svingeln med plats för en upphöjd snabbspårväg som kopplas ihop med Operalänken som byggs omgående och nya Götaälvbron.

Lejonstaden skall ses som en naturlig utveckling av stadskärnan där rutnätstaden av tradition underlättar samband och skapar utblickar. Diagonala gator och stråk skär igenom och skapar intressanta gaturum och mötesplatser som tillför mervärden.

Kommunen och Järnhusen får en mycket stor ekonomisk uppsida genom försäljning av tomter för alla nya fastigheter i Lejonstaden. Detta skapar enastående möjligheter för ytterligare utbyggd kollektivtrafik till Hisingen som inte får någon nytta av Västlänken.

Centralstationen måste flytta

Allt detta blir möjligt om Centralstationen och järnvägen etappvis flyttas till Gårda. Redan i en första utbyggnadsetapp kan Västlänken ersättas fullt ut. På sikt angör samtliga tåg inklusive höghastighetståg och snabbspårvagnar Centralstation Gårda, ett framtidsinriktat resecentrum som kan jämföras med nya Berlin Hauptbahnhof.

Behåller man nuvarande centralstation och bygger Västlänken kan hälften av Gullbergsvass bebyggas men blir för all framtid avskilt från resten av staden av järnvägsspår. Kontakten med centrum blir onaturlig endast via trafikområdet vid Västlänkens station där även nya Götaälvbron landar. Och vem vill bo intill en bullrande jättebangård?

Det är nu, just nu, som politiker och planerare måste se denna stadsbyggnadsmöjlighet för centralt boende och framsynt järnvägsplanering.

"Point of no return"

Om några år kan det vara för sent, för sent för alltid. Stanna upp, tänk efter! Västlänken förhindrar detta unika stadsbyggnadsprojekt, den cementerar en gammalmodig, av politiker skapad, trafiklösning och centralstationens plats i staden. Vi slipper dessutom en under många år uppgrävd stad med förlamande otillgänglighet till Göteborgs innerstad. Tänk framåt, inte bakåt.

Detta är konkreta stadsbyggnadsvisioner som behövs för att Göteborg skall anses vara en framtidsinriktad evenemangsstad.

Gunnar Anjou

arkitekt SAR

Gunnar Werner

arkitekt SAR