Att vindkraftverken breder ut sig i det svenska landskapet är inte alltid till de närboendes glädje.
Att vindkraftverken breder ut sig i det svenska landskapet är inte alltid till de närboendes glädje. Bild: Emil Langvad/TT

Vindkraftens ljudliga baksida

Sverige har storsatsat på vindkraft det senaste decenniet, samtidigt som man lagt ned fungerande kärnkraft. Som med alla ensidiga satsningar har även denna visat sig ha en baksida.

ANNONS

Vindkraften började byggas ut på 1970-talet. Men det är först under det senaste decenniet som den fullkomligt exploderat i omfattning, inte minst genom kraftiga subventioner. Systemet med elcertifikat – där elleverentörer och vissa brukare tvingas köpa elcertifikaten av ägaren till vindkraftverket – innebär i praktiken högre elpriser och att elkonsumenterna fått stå för en stor del av notan.

Vindkraften har tjugodubblats sedan 2007 och står idag för 12 procent av svensk elproduktion. Västra Götaland tillhör de län som gått längst och fortsätter expandera. Utbyggnaden har i hög grad drivits fram av politiska skäl och motiverats med att det är en förnyelsebar energikälla och därmed bra för miljön.

ANNONS

Det är ett påstående som kan diskuteras. Vindkraften är opålitlig eftersom den inte genererar kraft hela tiden och kräver därmed lagring, som är svårt och kostsamt, alternativt kräver den reservkraft. De befintliga kärnkraftverk som lagts ned har inte varit sämre för klimatet, men stabilare elleverantörer, än de nya dyra vindkraftverk som byggts.

Ännu värre är att vindkraftverk inte är särskilt bra för den mänskliga miljön. Det handlar inte om att vindkraftverken skulle vara missprydande. Betydligt allvarligare är att de som bor i närheten av dem får sin nattsömn rubbad, något som slår hårt mot livskvaliteten. Boende på flera kilometers avstånd från kraftverken har länge klagat på pulserande ljud som ”känns i hela kroppen”. Klagomålen har ignorerats med hänvisning till att sambandet inte varit vetenskapligt belagt. Men om ett flertal personer, oberoende av varandra, upplever störningar så blir det märkligt att använda sig av en omvänd bevisbörda.

Nu finns i varje fall de vetenskapliga beläggen. En studie vid Göteborgs universitet har bekräftat det som de kringboende påtalat. Sömnen påverkas negativt även av låga vindkraftljud (SVT 7/5). Störningen är värre än trafikbuller, vilket kan bero på att olika ljud tar ut varandra i trafiktäta städer och att pulserande ljud är mer störande.

ANNONS

Naturvårdsverket ser ändå ingen anledning att ändra på riktlinjerna för bullernivåer och hänvisar till WHO:s riktlinjer. Det är svårt att komma ifrån misstanken att man inser att en skärpning skulle kunna sätta käppar i hjulet för den fortsatt kraftiga expansionen av vindkraft som planeras – med ytterligare en fördubbling de närmaste åren.

Miljöpartiet, och tidigare centerpartiet, har drivit på för den storskaliga satsningen på vindkraft. Hänsyn till vanliga människors vardag har varit underordnad. Tjänstemännen på de centrala ämbetsverken i Stockholm har inte heller stått på de boendes sida. Som vanligt i Sverige, nödgas man påpeka. Om ett projekt anses främja ”den goda saken” saknas i regel motvikter. Bristen på maktdelning i relation till domstolar och regionala politiska instanser ger regeringen i princip fria tyglar när det inte finns välorganiserade intressen i huvudstaden som kan stå emot.

Boende på landsbygden tillhör denna kategori. Att bygga vindkraft behöver inte i alla lägen vara fel Men de borde ha byggts på ett rejält tilltaget avstånd från bebyggelse - med beviskraven på de som velat bygga närmare. Den försiktighetsprincipen har saknats, men borde få gälla framgent.

Den radikala viljan att vara ”bäst i klassen” är sällan en bra ingång när man ska förändra ett samhälle. Det finns nämligen alltid oväntade konsekvenser bakom hörnet. Det gäller i denna fråga som på så många andra politikområden.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS