Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: Ernst Henry Photography
Bild: Ernst Henry Photography

Håkan Boström: Vapenvåldet är hemmaproducerat

Sverige sticker ut vad gäller skjutvapenrelaterat våld. Men det är inte tillgången på billiga vapen som är förklaringen, utan den ökande efterfrågan på hemmaplan.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Billiga vapen flödar in till Sverige från Balkan. Det rör sig om både handeldvapen och granater. I ett reportage i gårdagens GP (10/12) kunde vi läsa hur arbetet med att kartlägga och bekämpa vapensmugglingen går till. Gamla vapen från det jugoslaviska inbördeskriget används idag i gängkrigen i Göteborg, Stockholm och inte minst Malmö.

"Jättemycket vapen har hamnat där", säger den Belgradbaserade experten Slobodan Boskovic, i reportaget. Men varför just Sverige?

Svaret finns inte på Balkan. Risken för en ung man, mellan 15 och 29 år, att bli skjuten till döds är tio gånger högre i Sverige än i Tyskland, enligt en nyligen publicerad forskningsstudie (Joakim Sturup et al). Tyskland ligger närmare det forna Jugoslavien. Antalet ex-jugoslaver är större i Tyskland än i Sverige. Det är helt enkelt inte tillgången på vapen, eller möjligheten att smuggla dem, som är huvudförklaringen till att så många vapen hamnar i Sverige. Det är efterfrågan på illegala vapen som är ovanligt hög här hemma, vilket i sin tur hänger samman med hur gängbrottsligheten utvecklats.

Antalet kriminella ungdomsgäng är hög, och ökar på många håll i landet. Trösklarna för att använda dödligt våld har samtidigt sänkts. Mellan 1996 och 2015 femdubblades risken för unga män att råka ut för dödligt skjutvapenvåld. Merparten av ökningen har skett de senaste tio åren. Detta är en unik utveckling. Mellan 2011 och 2015 skedde 938 konstaterade skjutningar i Stockholm, Göteborg, och Malmö. I en dryg tredjedel av fallen ledde det till skador eller död hos offret. Motsvarande siffror för hela Danmark under perioden (med något fler invånare) var 160 skjutningar varav 40 med skadeföljd.

Sverige är nu värst i hela Västeuropa. Skjutningarna utgör en allt större del av det dödliga våldet här, till skillnad från i andra länder. För samtidigt som skjutningarna ökat har andra kategorier, som dödligt våld i hemmet och fyllerirelaterat våld med dödlig utgång minskat. Forskarna betonar att ökningen av våldet är väldigt koncentrerad till vissa områden och grupper. Både förövare och offer är män under 30 år som bor och verkar i så kallade utanförskapsområden.

Som ledarsidan tidigare konstaterat (21/5) går det att göra mer för att stoppa vapensmugglingen till Sverige. Till exempel bör minimistraffen för vapensmuggling höjas för att ge tullen större befogenheter. EU kan också verka för att överblivna vapen från krigsområden förstörs.

Men i huvudsak handlar det om egenhändigt skapade sociala problem på hemmaplan. Rikspolischefen, Anders Thornberg, beskrev bara för ett par veckor sedan utvecklingen som djupt oroande. Utvecklingen har fortsatt gå åt fel håll. Polisen håller inte längre jämn takt med de kriminella. Flödet av vapen och narkotika tilltar. Gängen rekryterar allt längre ned i åldrarna.

Det finns förstås ingen quick fix här. En mängd olika åtgärder måste till. Ett ljus i mörkret är i alla fall att det nu går att tala öppet om problem som Sverige under många år valde att sopa under mattan. Men det är förstås hög tid att börja göra något åt dem.