Naomi Abramowicz
Naomi Abramowicz Bild: Anna Tärnhuvud

Naomi Abramowicz: Vågen av antisemitism i Sverige är inte över

Svenska judar kan räkna med fortsatt antisemitism i samband med Gazakriget.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS

Statsvetaren Anders Persson fick nationell uppmärksamhet förra veckan efter att hans kontor på Linnéuniversitet vandaliserades med anti-israeliska och antisemitiska budskap. Men hans forskning förtjänar också att uppmärksammas. Persson är Mellanösternexpert och en sansad röst i debatten om Israel/Palestina-konflikten, en debatt som ofta är allt annat än sansad.

Han publicerade nyligen en rapport för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet om den ökade antisemitismen efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober: Antisemitism, gråzon eller legitim kritik av Israel? Persson beskriver hur antisemitismen har triggats av Gazakriget, ett väl etablerat mönster så fort Israel/Palestina-konflikten eskalerar.

Men sällan har hatet mot judar ökat lika drastiskt på så kort tid. Hatbrottsanmälningarna till Polisen har ökat med 46 procent. Judiska centralrådet rapporterar också ett ökat antal hatbrott. Då ska man minnas att det förmodligen finns ett stort mörkertal på grund av den låga sannolikheten för att brottet ska bli uppklarat.

ANNONS

I rapporten visar Persson hur central Israel/Palestina-konflikten är för att förstå den samtida antisemitismen – oavsett hur man definierar antisemitism. Vanliga uttryck för modern antisemitism är exempelvis jämförelser mellan Israels krigföring och nazisterna, som syftar till att förminska Förintelsen. Ett annat är uttrycket ”krossa sionismen”, som också har blivit ett vanligt slagord under propalestinska demonstrationer.

Perssons slutsatser inför framtiden är inte särskilt hoppfulla: ”Allting tyder på att det svenska samhället likt många andra i Västeuropa står inför en våg av antisemitism i kölvatten av Gazakriget även om datainsamling fortfarande är pågående i de flesta fall. Denna våg kan bli ihållande och till och med vara i årtionden beroende på hur kriget går”.

Många svenska judar delar Perssons dystra bild. En undersökning utförd av företaget Infostat bland de judiska församlingarnas medlemmar, inklusive Göteborgs församling, visar hopplösheten bland svenska judar angående deras framtid i Sverige. Hälften har diskuterat att lämna Sverige på grund av antisemitismen. Mer än fyra av fem känner otrygghet inför att bära judiska symboler. Åtta av tio uppger att det finns områden där de känner sig särskilt rädda för antisemitism på grund av den stora andelen personer från Mellanöstern.

Den förändrade demografin går inte att bortse ifrån i diskussionen om antisemitismen kopplad till Israel/Palestina-konflikten. Sveriges befolkningssammansättning har förändrats radikalt de senaste decennierna, med en allt större andel av befolkningen som härstammar från Mellanöstern. Länder där antisemitism och konspirationer om Israel och judisk makt är en självklar del av den statliga propagandan.

ANNONS

Oavsett om de har palestinsk bakgrund eller inte känner många muslimer från Mellanöstern en – djupt förståelig – solidaritet med det palestinska folket och dess lidande. Det är inte konstigt när man delar språk, religion och kulturell bakgrund. Om solidariteten hade stannat där hade det inte varit något problem.

Dessvärre tenderar den alltför ofta att urarta i antisemitism, något som också har skett på flera propalestinska demonstrationer. Det märktes inte minst precis efter Hamas attack: då den största massakern på judar under 2000-talet firades med dans och bilkaravaner i bland annat Rosengård i Malmö.

Persson har rätt. Det finns inga tecken på att den pågående vågen av antisemitism kommer att avta.

ANNONS