Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser att förslaget att höja minimistraffet för våldtäkt från två års fängelse till tre är
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser att förslaget att höja minimistraffet för våldtäkt från två års fängelse till tre är "oerhört stötande". Bild: Jonas Ekströmer/TT

Aleksandra Boscanin: Våldtäktsoffer måste få upprättelse

Vilken effekt straff har på brottsbenägenheten är en relevant parameter, men det är knappast det enda som ska med i beräkningen. Straffets syfte är inte bara brottsprevention, utan också att ge brottsoffret upprättelse och att visa att samhället inte accepterar den kränkning eller skada som ett brott innebär.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

För våldtäkt är minimistraffet fängelse i två år, men i praktiken kan straffet bli betydligt mildare än så. Expressen rapporterade nyligen om fem fall där unga – men myndiga – män dömts för våldtäkter. I flera av fallen inleddes våldtäkten när kvinnan sov. Fyra av dem dömdes till tre månaders fängelse och skyddstillsyn, den femte till två månaders fängelse och skyddstillsyn.

Huruvida dagens straffnivåer är rimliga har diskuterats flitigt de senaste dagarna. Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna, skrev en debattartikel där han uttryckte kritik mot regeringens ointresse för att skärpa straffet för våldtäkt. Bakgrunden är att en majoritet i riksdagen i maj förra året ställde sig bakom att höja minimistraffet för våldtäkt av normalgraden från två års fängelse till tre. Trots detta har regeringen ännu inte ens tillsatt en utredning i frågan.

Advokatsamfundets avgående generalsekreterare Anne Ramberg svarade Forsell med att kalla förslaget för ”oerhört stötande”. Hon motiverar sitt omdöme det med att våldtäktsbegreppet är väldigt utvidgat och omfattar en rad gärningar som inte bör ha ett lägsta straffvärde på tre års fängelse.

Man kan givetvis argumentera för att två års fängelse skulle vara rimligare än tre, men den starka reaktionen från Ramberg står inte i proportion till förslagets karaktär. Gränsen mellan vad som anses vara rimligt och vad som anses vara stötande kan knappast gå mellan två och tre års fängelse. Är det Advokatsamfundets åsikt att det är "stötande" att minimistraffet för ett så allvarligt brott som våldtäkt höjs från två till tre år? Även om åsikten är Rambergs så går den inte att skilja från hennes uppdrag som generalsekreterare.

Ramberg säger även att: ”Den stämning som råder i dag i Sveriges riksdag går egentligen åt ett håll: hårdare straff. Det, tycker jag, finns anledning att reagera skarpt emot. Rent generellt finns inget som talar för att hårdare straff har en avhållande effekt, det finns ingen forskning som tyder på det”.

Detta kan dock ifrågasättas. Det är eftersträvansvärt att arbeta förebyggande för att i möjligaste mån minska återfall i brott efter avtjänat straff. Här kan längre straff faktiskt möjliggöra att fler kan ta del av behandling. Kriminalvården skriver på sin hemsida att de vill erbjuda alla möjligheten att delta i ett behandlingsprogram men att det inte alltid är möjligt: " Till exempel kan straffet vara för kort för att personen ska hinna delta i ett program". Längre straff har också en preventiv effekt genom att personer som sitter i fängelse inte kan begå nya brott.

Rambergs uttalande visar att hon och Forssell har olika utgångspunkter, inte bara i fråga om vad som är ett rimligt straff, utan också i frågan om vad som är straffets syfte. Vilken effekt straff har på brottsbenägenheten är en relevant parameter, men det är knappast det enda som ska med i beräkningen. Det var inte heller Forssells argument för varför en skärpning vore rimlig; det han skrev i sin debattartikel var att dagens minimistraff på två år inte speglar brottets allvar. I detta har han en viktig poäng.

Straffets syfte är inte bara brottsprevention, utan också att ge brottsoffret upprättelse och att visa att samhället inte accepterar den kränkning eller skada som ett brott innebär. Att höja minimistraffet är ett sätt att göra detta, andra sätt är att se över regler kring straffrabatter och villkorlig frigivning.

Vad som verkligen är stötande är att en våldtäkt i dag kan leda till två månaders fängelse och skyddstillsyn. Milda straff skickar signalen till både brottsoffret och samhället i stort att brottet som föranlett straffet inte är särskilt allvarligt. I en rättsstat värd namnet måste brottsoffret värderas högre.