Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alice Teodorescu Måwe: Teodorescu: Rättssäkerheten hotas av godtycke

Ledare: Åldersbedömningar centrala för upprätthållandet av asylsystemets legitimitet.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Människor är incitamentsstyrda. Det är viktigt att ha komma ihåg när samhällsystem skapas. Är syftet att få människor att agera på ett särskilt vis, eller att de avstår från att agera på ett annat? Det mesta i ett samhälle kan styras med hjälp de regler som uppställs. Det inser politikerna vilket också förklarar varför så många ägnar sig åt detaljreglering. 

Onsdagens stora nyhet är den interna rapport som Migrationsverket tagit fram där handläggare i storstäderna vittnar om stor osäkerhet, och därmed godtycklighet, kring åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn. Av rapporten, som framställer processen närmast vid ett lotteri, framgår att: "De flesta upplevde att det blev en subjektiv bedömning, som kändes otrygg, en del ville hellre ’fria än fälla’, andra tyckte det var viktigt att vuxna inte bor tillsammans med barn". 

I Sverige är det lättare att beviljas asyl om du är minderårig. Kanske förklarar det varför Sverige har registrerat över 40 000 ensamkommande barn under de senaste åren, en siffra som vida överstiger antalet i något annat EU-land. En stor majoritet av de som kommer saknar dessutom ID-handlingar. Är det en slump? Nej, sannolikt är det en direkt konsekvens av det system vi skapat. Ett regelverk som indirekt ger människor incitament att kasta sina papper och uppge en felaktig ålder. 

Enligt huvudregeln ska Migrationsverket godta den ålder som den asylsökande uppgivit vid det första mötet med sin handläggare. Bara när det är "uppenbart för var och en" att en person är vuxen ska undantag från huvudregeln göras. Men det saknas en definition av vad som är en "uppenbart vuxen person" vilket skapar godtycke och därmed innebär den befintliga konstruktionen ett hot mot rättssäkerheten. Det skapar också en stor kostnad för samhället; en minderårig har rätt att få börja skolan direkt och bara boendekostnaden ligger på minst 600 000 kronor mer per person och år i jämförelse med prislappen för en vuxen asylsökande (SR 8/6).

I ett inslag i Ekot berättar en man som ljugit om sin ålder att: "I verkligheten är jag 20, här är jag under 18. Om jag säger att jag är vuxen så kommer de utvisa mig. Självklart tänker man på vad som är bäst för oss, vilka möjligheter och man måste ta det. Det är självklart, man ansöker som under 18." (SR 8/6). Regeringen har meddelat att medicinska åldersbedömningar ska börja göras från och med i höst. Det behövs om tillförlitligheten och legitimiteten för systemet skall kunna upprätthållas över tid. 

Ur ett långsiktigt perspektiv krävs en ny ordning som varken ger människor incitament att utsätta sig för faror eller att kringgå våra system. För att det ska fungera måste ID-handlingar kunna uppvisas och ärlighet premieras. Den uppkomna situationen är inte de asylsökandes fel, människor anpassar sig till de regler som finns. Det är politikernas ansvar att reglerna ligger i linje med intentionen bakom lagstiftningen.