Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Alice Teodorescu: Teodorescu: Hur många skottlossningar tål Sverige?

Under den gångna helgen sköts nio personer på olika håll i landet. Det föranledde statsminister Stefan Löfven (S) att under söndagen meddela att regeringen avser att höja anslaget till polisen med två miljarder kronor under valåret 2018.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Stefan Löfven motiverar satsningen med den förvärrade otryggheten i Sverige, som inte minst de många skjutningarna illustrerar. Under de kommande tre åren ska därför polisen totalt få 7,1 miljarder kronor extra. Samtidigt vågar Löfven inte försäkra att de utlovade pengarna kommer att resultera i fler poliser på gator och torg före år 2020. 

Valet nästa år kommer, vid sidan av frågan om integrationen av nyanlända och tudelningen på arbets- och bostadsmarknaden, att handla om lag och ordning. Det vill säga områden där inte minst Moderaterna av tradition haft stor trovärdighet men som nu också Socialdemokraterna konkurrerar om. För trots en blomstrande högkonjunktur är det numera få som kan blunda för de parallella samhällen som byggts upp i samhället. Sverige är inte USA; acceptansen för stora klasskillnader där såväl rikedom som fattigdom går i arv är mycket liten. Eftersom segregationen är som tydligast i de delar av samhället där flest står utanför arbetsmarknaden, och detta faktum används som förklaringsmodell för allehanda kriminalitet och våldshandlingar, måste problemens grundorsaker bekämpas hårdare. 

Om otryggheten fördjupas, vilket det mesta talar för, kommer segregationen enbart att öka ytterligare. De som kan, oavsett etnisk bakgrund, söker sig bort från otryggheten. De lämnar stadsdelar och följer ett amerikanskt mönster som innebär att man söker sig bort från områden som anses förlorade. Den här utvecklingen kommer att öka i styrka. Forskning visar att ytterst få är beredda att offra sin eller sina barns trygghet i de goda intentionernas namn, när det väl kommer till kritan. 

Ökade resurser för att få bukt med våldet är givetvis välkomna, särskilt när så många poliser lämnar yrket på grund av arbetsmiljöbrister och låg lön i utbyte mot en allt farligare jobbvardag. Men ökade resurser behöver inte i sig leda till någon avsevärd förbättring. Att putsa fasaden på ett fallfärdigt bygge kommer knappast lösa mögelskadorna i stommen. Alla partier som har bidragit till att skapa dagens alltmer etnifierade underklass, och därmed de växande splittringarna i samhället som de skötsamma medborgarna oavsett bakgrund får betala det högsta priset för, behöver därför ta sig en funderare kring hur vi kunde hamna här. Den som saknar svar går en tuff valrörelse till mötes.