Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Göteborg. Kommunalrådet Helene Odenljung (L) vill se en kartläggning över hur omfattande hedersförtrycket är i staden.

Mathias Bred: Ta reda på förtryckets omfattning

Ledare: Göteborg behöver en större vetenskaplig studie som grund för fortsatt arbete mot hedersförtryck.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

I vår tids Göteborg spelar så kallade hederskulturer en förlamande roll i många unga människors liv. GP har i veckan rapporterat om hur hedersförtryck till exempel enkelt kan beskådas på nätet. 

Göteborgs kommun har en given nyckelroll att spela i arbetet mot det lokala hedersförtrycket. Skola, förskola och social omsorg är fält där det praktiska arbetet måste drivas. För att göra det behövs dock först ett gott kunskapsläge. Brist på förståelse, både för förtryckets yttringar och dess utbredning, är vad som länge har bromsat samhällets reaktion. Därtill kan man lägga en viss rädsla att närma sig problemen. 

Kommunaltrådet Helene Odenljung (L) lade förra hösten en motion om att kommunen skulle genomföra ”en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborgs stad”. Motionen bifölls med kommentaren att arbetet redan påbörjats. 

Det har emellertid visat sig vara en sanning med modifikation. Arbetet som har påbörjats är en enkätundersökning som riktats till några skolor i Angered. Den genomförs av den ideella organisationen "Varken hora eller kuvad" (namnet är en direktöversättning av organisationens franska förebild). VHEK är en god kraft att ha samarbete med. Men organisationen har svag förankring i Göteborg. Enkätundersökningar på några få skolor är dessutom ett för litet underlag för att arbeta vidare med, eller att ha som referenspunkt, när framtida insatser ska utvärderas.

En gedigen vetenskaplig undersökning om hedersförtryckets förekomst i Göteborg, som kan användas som utgångspunkt för fortsatt arbete, saknas alltså fortfarande. Liberalernas krav från förra hösten är därför fortfarande aktuellt. Odenljungs motion dribblades bort, snarare än bifölls.

Varför är det rödgröna styret så saktfärdigt med att ta tag i problemen? Är det så att man egentligen inte vill veta hur utbrett hedersförtrycket är?