Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Marknad. I de gamla häststallarna på Kviberg hålls loppismarknader på lördagar.

Mathias Bred: Svensk lag gäller även på Kviberg

Polisens insats vid Kvibergs marknad rör vid politiskt känsliga frågor.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Polisen genomförde tillsammans med gränspolisen i helgen en insats vid Kvibergs marknad. Två personer greps för häleri och tio för brott mot utlänningslagen. Insatsen har väckt protester vilket inte var oväntat då den rörde vid två politiska sår.

Ett sådant sår är det lokala dilemmat om hur kommunen ska hantera Kvibergs marknad. I Göteborgspolitiken är Kvibergs marknad nämligen en långkörare. Till exempel gjorde GP år 2007 en granskning av ”Tjuvarnas marknad”. Där förekom då omfattande handel med svarta eller stulna varor. Kortedalapolisen hade varit medveten om problemen under flera år.

Efter granskningen ville Moderaterna och Kristdemokraterna stänga ned marknaden. Liberalerna har varit avvaktande och de rödgröna har hela tiden månat om marknaden. Argumentet har varit att den gör mer nytta än skada, eftersom den är en naturlig mötesplats för människor från olika stadsdelar.

Ingen säger det officiellt, men myndigheterna verkar tyst acceptera att de gamla stallarna på regementet är en marknad för stulna varor på lördagar. Dock agerar polisen när det till exempel har sålts knivar, vapen, alkohol eller illegala mediciner. Det senare hittades vid helgens razzia. Det börjar bli problematiskt att försvara att en marknad under 15 år aldrig har kunnat bli fri från illegala varor.

Det andra politiska såret som rördes vid helgens razzia är det som omgärdar inre utlänningskontroll. Polisen kontrollerade identiteten hos personer som man kunde ha misstanke bröt mot utlänningslagen. Frågan är känslig i Sverige. 2013 fördes den så kallade reva-debatten där bland andra författaren Jonas Hassan Khemiri menade att inre utlänningskontroller genomfördes på rasistisk grund. Debatten fick till följd att polisens genomförda inre utlänningskontroller snabbt minskade till färre än 2 000 genomförda per år. Alliansregeringen ändrade aldrig sina direktiv, men uppenbarligen prioriterades frågan ned av polisen.

Den rödgröna regeringen skärpte tonen i frågan om personer som vistas illegalt i landet från och med hösten 2015. Men som reaktionerna på razzian vid Kvibergs marknad vittnar om förblir dock frågan kontroversiell. I fjol tvångsavvisade Polisen 2 504 personer. Gränspolisen har en så kallad ”balans” av ärenden som ligger på runt 20 000 fall. Men i takt med att fler slutliga avslag kommer för personer som kom till Sverige under 2015 kommer behovet av avvisningar att öka. Alternativet är att gruppen som vistas illegalt i Sverige växer, vilket urholkar tilltron till lagen och leder till sociala problem.

Att Polisen på bara ett tillslag kunde göra tolv gripanden säger något om både lokala och nationella behov. Lokalt i Göteborg bör alliansen driva frågan om att hantera Kvibergs marknad. Att det finns en plats där handel med stulna varor pågår mer eller mindre öppet är naturligtvis stigmatiserade och försvårar integration mellan stadsdelar.

Nationellt bör polisen arbeta mer med inre utlänningskontroller. Men då måste det finnas stöd hos politiker som tar på sig uppgiften att förklara varför landet har regler om utlänningars vistelse här, varför det är viktigt att migrationsdomstolarnas beslut följs och varför detta inte är ett utslag av rasism.