Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Aleksandra Boscanin: Statlig stöld av egendom

Att staten förbjuder avverkning av privat skog – och inte betalar ut någon ersättning – är mer eller mindre att betrakta som statlig stöld av egendom.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Den som äger fjällnära skog måste söka om tillstånd hos Skogsstyrelsen för att få avverka den. Ett nej från myndigheten innebär inte bara förlorade inkomster, utan också att markens marknadsvärde minskar. Därför är det rimligt att de markägare som inte tillåts avverka sin skog får ersättning, något som de tidigare kunnat få.

I november 2016 beslutade Skogsstyrelsen att tillfälligt stoppa ersättningarna för att tillsammans med Kammarkollegiet och Naturvårdsverket utreda hur ersättningen ska beräknas. Utredningen skulle ha varit klar i mars förra året men har försenats flera gånger. Under tiden har de markägare som nekats att avverka sin skog inte fått någon ersättning från staten.

Frågan handlar dock inte bara om hur mycket ersättning skogsägarna ska få, utan om de överhuvudtaget har rätt till någon sådan. Kammarkollegiet, som är med och utreder frågan, har i ett ärende som gått till domstol varit tvungen att ta ställning till ersättningsfrågan trots att utredningen inte är klar. Deras ställningstagande var att så kallad föryngringsavverkning inte räknas som pågående markanvändning – och att det då inte är aktuellt med någon intrångsersättning. 

Med anledning av Kammarkollegiets ställningstagande finns skäl att vara orolig över statens syn på äganderätten. Att förbjuda avverkning av skog – och inte betala ut någon ersättning – är mer eller mindre att betrakta som statlig stöld av privat egendom. I princip äger staten skogen då den bestämmer vad som får göras med den, utan att kompensera markägaren med en krona.

Man kan också fråga sig varför privatpersoner ska förvalta skyddsvärd skog åt staten om de inte får kompensation för detta? Ersättning handlar inte bara om att värna äganderätten, utan också om att värna den skog som staten gör anspråk på att vilja skydda.