Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jenny Sonesson: Sonesson: Varför sådan överbelastning av ny myndighet?

Man kan tycka vad man vill om behovet av ytterligare en myndighet i Sverige men en sak är obegriplig. Varför ska Jämställdhetsmyndigheten belastas med slavarbete, tvångstiggeri och organhandel, undrar gästkolumnisten Jenny Sonesson.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästskribenter representerar ett bredare politiskt spektrum.

I januari nästa år invigs Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg. Den feministiska regeringen och Vänsterpartiet menar att den spretiga jämställdhetspolitiken behöver en samordnande instans. Oppositionen och en rad tunga remissinstanser är i varierande tonarter kritiska. Man kan tycka vad man vill om behovet av ytterligare en myndighet i Sverige men en sak är obegriplig. Varför ska Jämställdhetsmyndigheten belastas med slavarbete, tvångstiggeri och organhandel? 

Länsstyrelsen Stockholm bedriver sedan flera år ett framgångsrikt nationellt samordningsuppdrag mot alla former av människohandel. Operativt stöd erbjuds via ett team till landets kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer. Experterna arbetar nära Polisen, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och socialtjänsten. Statskontoret utvärderade aktiviteterna så sent som i höstas och konstaterar att det operativa arbetet är unikt i sitt slag och bör få fortsätta i sin nuvarande form. Ändå planerar jämställdhetsminister Åsa Regnér att slita upp verksamheten och flytta den till Göteborg. Skälet är att prostitution ingår i uppdraget.

Efterfrågan på att köpa underliv måste motverkas och i det avseendet kan Jämställdhetsmyndigheten vara högst relevant. Men människohandel är en storvuxen månghövdad hydra som inte går att pressa in i facket ”krossa könsmaktsordningen”. Det handlar om grov organiserad brottslighet som knappast låter sig avväpnas med genusteorier. Svensk polis har länge varnat för att sexhandeln blir allt mer maffialiknande.

Polisen i Göteborg klarade för fem år sedan upp den värsta människohandelshärvan i Västsverige i modern tid. Rumänska kvinnor såldes till hundratals köpare i Rosenlund. Maffiabossarna sitter samtidigt i andra länder på tryggt avstånd från svensk rättsskipning. Parallellt handlar brottssyndikaten med vapen, narkotika och förfalskade varor för enorma belopp. EU:s polisbyrå oroas av samarbetet mellan organiserad brottslighet och flyktingsmugglare. Europols kartläggning från förra året avslöjar att minst 10 000 registrerade flyktingbarn är spårlöst borta i EU, de flesta är pojkar.

Skuggsamhället växer. Migrationsverkets prognos visar att nära 50 000 asylsökande kommer att gå under jord i Sverige de närmsta åren efter att de får avslag på sina asylansökningar. Merparten är män. Dessa personer är desperata och sårbara för att samvetslöst utnyttjas, inte endast inom prostitution. Det kan handla om allt från byggarbete, restaurangbranschen till kriminalitet. Det är svårt att tro att Jämställdhetsmyndigheten klarar att prioritera alla former av människohandel lika mycket. Slaveri ska första och främst betraktas som en angelägenhet för rättsstaten men det handlar även om arbetsmarknadsfrågor, barn och ungdomsfrågor, sociala frågor i stort och inte minst migration som spelar en allt viktigare roll i den här brutala problematiken.

Låt Länsstyrelsen Stockholm behålla det nationella samordningsuppdraget mot alla former av människohandel. Slaveri är ett komplext fenomen som berör så många fler områden i samhället än jämställdheten mellan män och kvinnor.