Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Ernst Henry photography och Tomas Oneborg

Sonesson: Stoppa Strandhälls klåfingriga snusreglering

Regeringen, med socialminister Annika Strandhäll (S) i spetsen, vill förbjuda snusare att själva ta en dosa ur kylen, lägga på disken och sedan betala. Snuset måste placeras bakom kassan och det kräver kostsamma förändringar. Om förslaget blir verklighet läggs en tung börda på landets småhandlare och bensinstationer.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Efter många turer lade regeringen i fredags fram propositionen ”Ny lag om tobak och liknande produkter”. I utkastet till ny tobakslag som socialminister Annika Strandhäll (S) presenterat är huvudnumret ett kraftigt utökat rökförbud utomhus. Om regeringen får som den vill ska det bli rökfritt på uteserveringar, idrottsplatser, lekplatser, hållplatser och perronger samt vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.

Betydligt mindre uppmärksammat är förslaget att förbjuda snusare att själva ta en dosa ur kylen, lägga på disken och sedan betala. Det blir alltså ett förbud mot självbetjäning av alla tobaksvaror om förslaget går igenom. Vad som inte framgår är att detta slår mot små servicebutiker som säljer snus. Självbetjäning av cigaretter finns som bekant knappt kvar längre. 

Kravet innebär att snuset måste placeras bakom kassan eller i digitala skåp där man kan hämta produkten med hjälp av en kod från kassakvittot. Om denna reglering blir verklighet kommer det att lägga en tung börda på åtskilliga av landets små handlare. 

Förslaget är av särskilt intresse för Västsverige eftersom den svenska snusnäringen sysselsätter runt 2 000 personer och drygt 700 av dessa jobb finns i regionen med tyngdpunkt Göteborg. Flera remissinstanser som Svensk Bensinhandel, Svensk Handel, Svensk dagligvaruhandel och Marknadsförbundet har framfört att förslagets konsekvensanalys är bristfällig, i synnerhet när det gäller mindre butiker. 

När snuskylar inte längre får stå framför kassorna utan måste döljas bakom disk krävs kostsamma förändringar. Snusförsäljningen är mycket viktig för små handlare och förslaget riskerar att sätta konkurrensen ur spel då resursstarka varuhus och stormarknader lättare löser frågan om hantering. För mindre butiker kommer omställningen många gånger att kosta betydligt mer i förhållande till försäljningen än för stora affärer påpekar de kritiska remissinstanserna. 

Enligt en beräkning från den ideella branschorganisationen Snustillverkarföreningen handlar det lågt räknat om uppskattningsvis 4 500 butiker som tvingas flytta snuset. Framförallt drabbas småhandlare och bensinmackar i den redan utsatta glesbygdshandeln. EMAB, en organisation utan vinstintresse för över 350 bensinstationer i mindre samhällen, understryker att kravet skulle kräva dyra ombyggnader som krymper ytan för övrigt sortiment. 

Samtidigt säger sig regeringen vilja värna glesbygdens handlare genom ett statligt driftstöd till utsatta glesbygdsbutiker. Dagligvarubutikerna i gles- och landsbygder är viktiga eftersom de ofta även tillhandahåller andra tjänster och därför fungerar som servicepunkter. De kan vara både ombud för apotek, systembolag och paketutlämning. Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht (S) ger ett bidrag medan socialminister Annika Strandhäll (S) inkonsekvent lastar på en omställningskostnad. 

Man kan också fråga sig vari folkhälsovinsten ligger i förslag att förbjuda självbetjäning av snus. Det är viktigt att politiker börjar göra åtskillnad på snus och cigaretter som är väsensskilda i sin hälsopåverkan enligt en rad studier. Snus är i Sverige reglerat som livsmedel och det finns gediget vetenskapligt stöd för att snus har stor potential som skadereducerande tobaksvara. 

Drygt en miljon svenskar lägger ibland en prilla i munnen. Sverige har också den lägsta andelen rökare i hela OECD. Svenska män är den befolkningsgrupp i Europa som har lägst frekvens av lungcancer. EU-kommissionens egna vetenskapliga kommitté (SCENIHR 2008) har slagit fast att snus är väsentligen mindre skadligt än cigaretter och att det saknas data som stödjer att snus är inkörsport till rökning. 

Varför ska snusprodukter placeras utom räckhåll för konsumenter och leda till att ytterligare små handlare får det ännu kärvare? Alliansen måste samla sig och avvisa detta klåfingriga förslag och formulera en tobakspolitik som sätter evidensbaserad skademinimering, inte fluffig symbolpolitik, i första rummet.